Carcassonne - Jäger und Sammler (Jagers & Verzamelaars) - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-5 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Spielfeld

De spelers bouwen gezamenlijk een landschap met bossen en meren. Iedere speler moet proberen zo veel mogelijk punten te behalen door verzamelaars op bossen of rivieren te zetten. Het is ook mogelijk om jagers op weiden te plaatsen. Hutten worden op rivieren geplaatst.

Spelverloop

Spielfeld

Als je aan de beurt bent moet je een tegel aanleggen. Dat betekent dat een tegel moet passen. Dus moeten rivieren aan rivieren, weiden aan weiden en bossen aan bossen worden gelegd. Met de groene pijl kan je de tegel draaien om het passend te krijgen (afbeelding links). Dan klik je op de kaart (afbeelding boven) op een vrije plek waar je de tegel wilt leggen.

Aansluitend mag je op de gelegde tegel (en alleen daar!) een jager, verzamelaar of hut inzetten. Op de gelegde tegel worden kleine figuurtjes getoond. Klik op één van deze om daar het speelfiguur te plaatsen. Let er op dat je alleen op of in een weide/bos/rivier mag plaatsen als op of in deze nog geen andere speelfiguur staat. Er kunnen daardoor alleen meerdere spelfiguren in een bos (resp. rivier, weide) komen als later de twee gescheiden delen verbonden worden!

Kan een getrokken tegel niet passend aangelegd worden dan wordt deze uit het spel gehaald en trekt de speler een nieuwe tegel.

Anzeige

Rechtsboven staan de namen van de spelers. Daarnaast zie je de tot dan toe behaalde punten en daaronder de nog beschikbare spelfiguren.

Als je een speelfiguur op een rivier wilt zetten moet je van tevoren kiezen of dit een verzamelaar (mannetje) of een hut moet worden. Er wordt altijd de speelfiguur geplaatst die in de kleur van de speler wordt getoond.

Telling

Bossen

Zodra een bos klaar is krijgen de spelers die de meeste verzamelaars in dit bos hebben punten. Voor iedere tegel die het bos groot is krijgen zij 2 punten. De speelfiguren worden teruggegeven aan de eigenaren. Bossen die aan het einde van het spel niet af zijn leveren geen punten op. De speler die een bos afmaakt waarin goud ligt mag direct na zijn beurt een extra tegel trekken van de stapel met 12 bijzondere tegels. Maakt hij daarmee weer een bos af dan is de volgende speler aan de beurt.

Rivieren

Zodra een rivier klaar is (de uiteindes worden gevormd door bronnen en meren) krijgen de spelers die de meeste verzamelaars op deze rivier hebben punten. Voor iedere tegel dat de rivier lang is krijgen zij één punt. Daarnaast krijgen zijn per vis aan het begin en aan het einde van de rivier één punt. De speelfiguren worden aan de eigenaren teruggegeven. Rivieren die aan het einde van het spel niet af zijn leveren geen punten op.

Hutten leveren pas aan het eind van het spel punten op. Voor elk riviersysteem (alles wat met water aan elkaar verbonden is) krijgt de speler met de meeste hutten in dat systeem een punt voor elke vis.

Weiden

Aan het einde van het spel levert iedere weide voor de speler met de meeste jagers daar punten op. Voor elke mammoet, oeros en ander wild (dus herten en reeën) krijgt hij twee punten. Elke tijger eet een hert of ree op (dus geen mammoet of oeros) en heeft daarmee het punt van dat wild op.

Bijzondere tegels

Steinkreis

Plaats je een jager op het hunebed dan win je de daaromheen onstane weide altijd met 1:0. Het maakt niet uit hoeveel figuren de tegenstanders er op hebben staan.

Feuer

Alle tijgers vluchten voor het vuur van deze weide.

Auerochse

Oerossen tellen als mammoeten. Ze worden door de tijgers met rust gelaten.

Pilze

Paddestoelen verhogen de waarde van het bos met 2 punten.

Speleinde

Het spel eindigt als alle tegels gelegd zijn. De speler met de meeste punten wint het spel.