Clans - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-4 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Spielfeld

In Clans probeert iedere speler voor zijn eigen Clan in de loop van het spel zo onopvallend mogelijk de meeste punten te verzamelen.

Het speelbord

Als het spel start wordt je eigen naam in de kleur van de Clan getoond waarvoor je speelt. Op het speelbord worden alle hutten willekeurig verdeeld over de 60 gebieden, zodat er in elk gebied precies één hut staat.

Spieleranzeige

In het rechter deel zie je tijdens het spel van boven naar beneden de door de spelers verzamelde bonuspunten, de weergave van de reeds afgesloten en de komende tijdvakken en tenslotte de door de Clans verzamelde punten.

Spelverloop

In het spel is slechts één manier van verplaatsen mogelijk: alle hutten in een gebied worden naar de hutten van een aangrenzend gebied verschoven dat niet leeg mag zijn. Rivieren mogen daarbij overgestoken worden, maar meren niet. Zo ontstaat bij iedere beurt een nieuw leeg gebied dat tot aan het einde van het spel ook leeg blijft.

Bestaat een groep uit 7 of meer hutten dan mag deze niet meer verder geschoven worden. Hutten uit aangrenzende gebieden mogen er echter wel erbij gezet worden. In het uitzonderlijke geval dat er ook in aangrenzende gebieden 7 of meer hutten staan moet de kleinere groep naar de grotere geschoven worden (bij groepen van dezelfde grootte mogen beiden geschoven worden).

Dorpen stichten

Een groep hutten (of een enkele hut) wordt een dorp als na een zet het betreffende gebied alleen nog maar door lege gebieden omgeven is, waardoor deze hutten niet meer bewogen kunnen worden. Voor het stichten van een dorp krijgt de betreffende speler een bonuspunt.

Puntentelling voor dorpen

Het spel speelt zich af in 5 tijdvakken die op het rechter deel van het speelveld getoond worden. In ieder van de eerste 4 tijdvakken is één van de 4 landschappen zeer gunstig voor het stichten van een dorp (bijvoorbeeld het bos in het eerste tijdvak). Een ander landschap is dan echter levensbedreigend (bijvoorbeeld de bergen in het eerste tijdvak). De overige landschappen zijn neutraal. In het 5e tijdvak zijn alle landschappen gunstig. De weergave van de tijdvakken toont ook hoeveel dorpen er gesticht moeten worden voordat er een overgang naar een volgend tijdvak is (er moeten dus 3 dorpen in het tweede tijdvak gesticht worden).

In principe krijgt iedere Clan bij het stichten van een dorp net zoveel punten als dat er hutten in het dorp staan - het maakt niet uit of de betreffende kleur er met één of met meerdere hutten staat. De Clans zijn normaal gesproken vriendelijk tegen elkaar, met één uitzondering: als in een nieuw gesticht dorp alle 5 de kleuren zijn vertegenwoordigd wordt er onderling gestreden. Dan worden alle hutten waarvan er maar één aanwezig is van die kleur uit het dorp verwijderd.

Wordt echter een dorp gesticht op een gunstig landschap dan krijgt het dorp de bonuspunten zoals op het overzicht rechts aangegeven staan. Wordt een dorp in een levensbedreigend landschap gesticht dan krijgen de Clans helemaal geen punten voor het dorp. Het bonuspunt voor de stichter wordt echter wel uitgekeerd.

Opmerkingen bij het online spelen

De precieze vorm van de gebieden is niet aangegeven. Het is daarom belangrijk om bij het verschuiven van de hutten ze naar de hutten van een ander gebied te slepen en niet zomaar ergens in het gebied zelf.

Gebietsübersicht

Vanwege de beschikbare plaats worden maximaal 19 hutten in een gebied getoond. Het exacte aantal hutten kun je ook altijd bekijken door met de rechter muisknop te klikken op een gebied (of met Shift + linker muisknop).

Teilung

Als er in een beurt meerdere dorpen gesticht worden dan worden deze met een vraagteken aangegeven. De speler die de dorpen heeft gesticht bepaalt door het klikken op de vraagtekens de volgorde van tellen. Dit is belangrijk voor het bepalen welk dorp in welk tijdvak wordt gesticht.

Speleinde

Als er 12 dorpen gesticht zijn is het spel afgelopen. In het zeldzame geval dat er geen mogelijkheid meer is om te schuiven voordat er 12 dorpen gesticht zijn is het spel ook afgelopen.

De kleuren (van de Clans) van de spelers worden nu getoond en de punten van de Clans worden opgeteld bij hun reeds verzamelde bonuspunten voor het stichten van dorpen.