Nieuws

Wie jedes Jahr, unser wunderbares Sommertreffen auf der Marienburg in Zell vom 21.08-25.08.2019. Ab Heute 17.06.2018 - 19:00 Uhr Anmeldung! Wir freuen uns auf Euch!
BSW-Team am Samstag, 4. Dezember 2021 17:40 Uhr MEZ.

Dudeln - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 3-8 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel Tool gebruiken!

Het spel

De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het spel ook in het Nederlands worden gespeeld! Er zijn tevens twee Nederlandstalige vragensets.

Er staan zoveel begrippen in woordenboeken die niemand kent dat je af en toe creatief moet worden en zelf maar de meest overtuigende definitie moet verzinnen. Wie met een definitie de meeste andere spelers kan overtuigen verzamelt punten en wint daarmee het spel. Maar als je zelf het juiste antwoord wel kent krijg je daarvoor ook een punt...

Anmerkung: Diese Anleitung beschreibt die Grundvariante des Spiels, basierend auf dem Fragenset "Standard". Darüber hinaus sind aber auch andere Variationen möglich, die von weiteren Fragensets (einstellbar per Option) unterstützt werden.

Spelverloop

Vraagfase

Spielfenster

Aan het begin van een ronde verschijnt er in het veld rechtsboven een vraag of een begrip. Elke speler moet dan een definitie of antwoord geven. Als je het juiste antwoord niet weet moet je er ee ntje verzinnne die het meest plausibel zal klinken voor je medespelers. Klik hiervoor eerst een keer op het invoerveld en vul dan een antwoord in. Als je tevreden bent met je antwoord klik je op het veld "Klinkt super" en je antwoord wordt vastgelegd. Zolang nog niet alle spelers geantwoord hebben kan je je antwoord ook nog aanpassen en bijvoorbeeld typefouten corrigeren. Met behulp van de pijltjestoetsen kan je dan de cursor naar links en rechts verplaatsen. Het antwoord moet binnen de voorgeschreven tijd worden ingevoerd. Deze bedraagt standaard 60 seconden, maar kan met behulp van de optie "Antwortzeit" worden aangepast (zie onder opties).

Is de tijd voorbij dan wordt er overgegaan nar de antwoordfase.

Antwoordfase

Antwortauswahl

Nu verschijnen alle ingevoerde antwoorden op het scherm. Als iemand binnen de tijd geen antwoord heeft ingevuld dan kun je er eentje minder kiezen. Nu kiezen alle spelers het meest aannemelijk klinkende antwoord door hierop te klikken. Ook hier kan je nog wisselen zolang niet alle spelers een antwoord gekozen hebben. Het is uiteraard niet toegestaan je eigen antwoord te kiezen. Deze wordt dan ook getoond in je eigen speelkleur. Ook het kiezen van een antwoord moet binnen een voorgeschreven tijd plaats vinden. Deze bedraagt standaard 30 seconden, maar kan met behulp van de optie "Auswahlzeit" (zie onder opties) worden aangepast. Als de tijd om is wordt er geteld.

Telling

Auswertung

In deze fase wordt getoond wie welke definitie heeft opgesteld. Deze wordt in de kleur van de betreffende speler getoond. Het juiste antwoord wordt ook gegeven en staat in zwarte letters. Achter de antwoorden staat met gekleurde verfspatten aangegeven welke speler welk antwoord heeft gekozen.

Nu worden ook de punten vergeven voor deze ronde. Het resultaat van deze ronde wordt door de server in de chat gemeld. De spelers die hebben gekozen voor het goede antwoord krijgen één punt. Daarnaast krijg je punten als andere spelers voor jouw definitie hebben gekozen: 1 punt voor de eerste medespeler, 2 punten voor de tweede medespeler, 3 punten voor de derde medespeler, enzovoort... Als je antwoord dus door drie andere spelers is gekozen krijg je daarvoor dus 1 + 2 + 3 = 6 punten.

Als alle spelers op OK hebben geklikt begint de volgende ronde.

Einde van het spel

Het spel eindigt als één van de spelers een bepaald aantal punten heeft bereikt. Dit is bij 3-5 spelers 20 punten en bij 6-8 spelers 25 punten.

Opties

Antwortzeit

Hiermee bepaal je de maximale tijd in seconden waarin de spelers hun antwoorden moeten invullen. Keuzemogelijkheden zijn 15, 30, 45, 60 en 120.

Auswahlzeit

Hiermee bepaal je de maximale tijd in seconden waarin de spelers één van de getoonde antwoorden moeten kiezen. Keuzemogelijkheden voor 15, 30, 45 en 60.

set

Es stehen verschiedene Fragesets zur Verfügung. Die aktuell verfügbaren Themensets kann man per Spielverwaltungswerkzeug oder über den Befehl "/option set help" in einem Dudelnraum auflisten.

Xeno

Hiermee kies je voor de variant waarbij alleen de antwoorden van de spelers worden getoond en dus niet het antwoord uit de vragenset. De puntentelling is op één uitzondering na hetzelfde: als je geen antwoord kiest in fase 2 krijgt -1 punt voor deze ronde. Het maakt dan niet uit hoeveel andere spelers hebben geklikt op jouw antwoord.

Eigen vragensets maken

Het is mogelijk om extra vragensets te maken die dan voor iedereen beschikbaar zijn in het spel. Deze moeten echter groot genoeg zijn om voor afwisseling te zorgen en dus een paar honderd vragen bevatten.

Een vragenset bestaat uit een gewoon tekstbestand. Elke regel:

  • begint met een vraag
  • geeft het einde van de vraag aan met een hekje (#)
  • eindigt met het juiste antwoord op de vraag

Het is ook mogelijk om vragen zonder een vast antwoord te maken. In dit geval wordt de regel beëindigd door het hekje.

Schickt neue Fragensets bitte per E-Mail an slc@brettspielwelt.de