Go - Leer-modus

Het hulpmiddel om Go te leren

Go is het enige spel binnen BrettspielWelt dat met een leer-modus is uitgerust. Hiermee kun je gespeelde partijen doorlopen en spelsituaties naspelen, om gedane zetten te verklaren en uit te leggen (of uitleg te krijgen).

De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het gehele spel ook in het Nederlands worden gespeeld!

Teachbuttons

De drie knoppen in het midden van het menu zijn bestemd voor de leer-modus:

  • TEACH of BESPREEK: schakelt de leer-modus in
  • KOORD of COORDINATEN: schakelt de weergave van de coördinaten in of uit
  • SAVE of OPSLAAN: slaat het lopende spel op, samen met de reeds uitgevoerde varianten.

Gebruik

In principe zijn er 2 verschillende manieren om het hulpmiddel te gebruiken: of je opent een opgeslagen spel en laat je deze zet voor zet de revue passeren, of je bouwt gewoon een spelsituatie op het bord na.

Spelsituatie nabouwen

Je kunt in de leer-modus verschillende spelsituaties op het bord opbouwen om zo een spelsituatie beter uit te kunnen leggen.

Setzen

Met de aangegeven knoppen kun je witte en zwarte stenen op het spelbord zetten. Daartoe klik je gewoon op de betreffende knop en klik je op de gewenste plaats op het bord om de steen te plaatsen.

Tip: op deze manier kan een complexe startopstelling opgebouwd worden, die dan als basis voor verdere Varianten gebruikt kan worden. Zie onderdeel "Varianten".

Markieren

Met deze symbolen kun je de gezette stenen of roosterpunten markeren.

Beispiel

De eerste knop (A) geeft daarbij een alfabetisch oplopende nummering weer.

Löschen

Wil je een steen of een markering weer wegnemen, dan gebruik je daarvoor één van de donker gemarkeerde knoppen en klik je op de overbodige stenen/markeringen op het bord.

Opgeslagen spel naspelen

Indien je na een spelletje deze later nog een keer wilt kunnen analyseren, moet je het na het speleinde het spel met de OPSLAAN knop bewaren. Het spel wordt dan - met de spelersnamen, datum en tijdstip - op deze pagina geplaatst. Om deze partij later te openen, kun je de naam van het spelbestand in het hoofdchatvenster ingeven en dan op OPENEN klikken.

Dan wordt het volgende venster geopend:

Lehrwerkzeug

In de rij genaamd SPEL worden de gespeelde zetten na elkaar weergegeven. Met de pijltjes naast de rij kun je voor- of achteruit bladeren. Als je één van de zetten aanklikt, wordt op het speelveld de spelsituatie op het moment van deze zet weergegeven. Je kunt dus naar elk gewenst moment in de partij springen, die situatie uitleggen of door extra zetten (Varianten) de stelling verklaren.

Hiervoor kan je weer zoals hierboven, de voorhanden zijnde knoppen, stenen en markeringen gebruiken.

Varianten instellen

Variante

Voor het instellen van een variant gebruik je de beide eerste knoppen met stenen en ">"-tekens. In tegenstelling tot de 2 knoppen rechts daarvan (zonder ">"), bewerken deze knoppen het echte spelverloop. Dit wil zeggen, dat bij het zetten van deze stenen op het speelbord nu ook gevangen stenen worden weggenomen. Als je dus met deze ">"-stenen speelt vanuit de stelling die op het bord staat, dan start je vanaf deze stelling een variant.

Variante

In dit voorbeeld was het spelverloop in het opgeslagen spel: ... zD6 - wF8 - zF5 .... Nu bedenkt de speler wat er gebeurd zou zijn, als hij in plaats van wF8, de zet wD9 gespeeld zou hebben. Hiertoe laat hij de rest van het spel zien, met de wD9 zet als variant.
In de aanduiding wordt de variant door een aftakking naar onderen aangegeven. In de onderste rij wordt de eerste zet van iedere variant die hier gespeeld is aangegeven.

Variante

Klik je in de onderste rij wD9 aan, wordt deze nieuwe variant in de bovenste rij geplaatst. Klik je daarentegen op wF8 wordt opnieuw het oude spelverloop weergegeven..

Met EXIT kun je de leermodus weer verlaten.