Nieuws

Wie jedes Jahr, unser wunderbares Sommertreffen auf der Marienburg in Zell vom 21.08-25.08.2019. Ab Heute 17.06.2018 - 19:00 Uhr Anmeldung! Wir freuen uns auf Euch!
BSW-Team am Donnerstag, 29. September 2022 09:48 Uhr MESZ.

Imperial - Bijlage

Tactische tips:

Denk aan de winstpunten

Alleen als grootmachten fabrieken bouwen, belastingfiches plaatsen en ook daadwerkelijk de actie Belasting kiezen worden de winstpunten verhoogd. Conflicten met andere grootmachten zijn vaak niet te vermijden, maar als je als regering alleen maar bezig bent met oorlog voeren en niet uit weet te breiden, zul je de winstpunten van je grootmacht nauwelijks kunnen ophogen.

Niet teveel op een enkele staat concentreren

Extra kredieten verstrekken aan je eigen staat is verleidelijk, aangezien je je regering steviger in het zadel helpt en de staat geld krijgt om fabrieken te bouwen en rente te betalen. het is echter wel gevaarlijk als er geen andere spelers zijn die noemenswaardig in deze staat hebben geïnvesteerd. Het kan dan al snel gebeuren dat je staat door meerdere grootmachten aangevallen gaat worden.

Denk als een investeerder

Het is belangrijk om de staat die je regeert te ontwikkelen. Daarbij moet je niet vergeten dat je zelf investeerder bent en je zelf ook geld nodig hebt om het spel te winnen. De actie Investeerder kost je staat weliswaar een actie en veel geld, maar dit is de belangrijkste geldbron voor de spelers.

Verrassend snel einde

Als landen zich goed ontwikkelen, dus veel fabrieken hebben gebouwd en veel belastingfiches hebben verzameld, dan kunnen ze vaak verrassend snel winstpunten verzamelen. Al met 4 fabrieken en 7 belastingfiches krijgt een staat 10 winstpunten erbij. Daardoor kan het gebeuren dat zelfs een staat die achter ligt in het spel al snel de 25 winstpunten heeft bereikt.

Speelmateriaal etc.

Kredieten

Van elk land zijn er de volgende kredieten met de bijbehorende renteopbrengsten:

  • 2 miljoen - uitbetaling: 1 miljoen
  • 4 miljoen - uitbetaling: 2 miljoen
  • 6 miljoen - uitbetaling: 3 miljoen
  • 9 miljoen - uitbetaling: 4 miljoen
  • 12 miljoen - uitbetaling: 5 miljoen
  • 16 miljoen - uitbetaling: 6 miljoen
  • 20 miljoen - uitbetaling: 7 miljoen
  • 25 miljoen - uitbetaling: 8 miljoen

Het getal op het krediet komt overeen met de renteopbrengsten.

Startverdeling:

Als je zonder de /option profi (zelf opbouwen) speelt, dan is er de volgende startopstelling:

4 tot 6 spelers:

D 6 vlaggen worden geschud en om beurten aan de splers verdeeld, zodat elke speler een land krijgt. Sommige landen zijn bij 4 en 5 spelers nog niet toebedeeld. Die worden dan net zolang overgeslagen tot een speler ze een krediet verstrekt.

3 spelers:

De vlaggen van Oostenrijk-Hongarije, Italië en Frankrijk worden geschud en om beurten aan de spelers uitgedeeld. Vervolgens krijgt elke speler nog een vlag: Oostenrijk-Hongarije krijgt Engeland, Italië krijgt Rusland en Frankrijk krijgt Duitsland.

2 spelers:

De vlaggen van Oostenrijk-Hongarije en Italië worden geschud en om beurten aan de spelers uitgedeeld. Vervolgens krijgt elke speler nog twee vlaggen: Oostenrijk-Hongarije krijgt Frankrijk en Duitsland, Italië krijgt Rusland en Engeland.

Eenheden

Elk land beschikt over 8 vloten en 8 legers. Uitzondering: Engeland heeft 10 vloten en 6 legers, Oostenrijk-Hongarije heeft 6 vloten en 10 legers

Elk land kan 5 fabrieken bouwen. De soorten worden bepaald door de provincies. Blauw betekent een werf en bruin betekent een wapenfabriek.

FAQ

Kunnen vloten ook fabrieken vernietigen?

Vloten kunnen geen fabrieken vernietigen, aangezien een vloot niet vanuit een zeeregio teruggezet kan worden naar land.

Wanneer kunnen landen eigenlijk met hun eenheden vechten?

Hiervoor zijn er twee gelegenheden:

  • 1. Landen die de actie Manoeuvreren kiezen kunnen altijd tegen eenheden van andere landen vechten door hun eenheden naar de betreffende regio te verplaatsten.
  • 2. Landen die niet aan de beurt zijn kunnen tegen eenheden van andere landen vechten, als deze laatste eenheden verplaatst naar een regio waarin zich al eenheden van de eerste bevinden.

Kunnen legers en vloten tegen elkaar vechten?

Dit is alleen mogelijk als een vloot zich nog in de haven bevindt (dus naast de werf waar hij gebouwd is) en deze provincie wordt betreden door een leger van een ander land of wanneer dat leger opnieuw geactiveerd wordt.

Kunnen eilanden door legers worden betreden?

Nein. Die Inseln auf dem Spielplan (z.B. Sizilien,Sardinien, Korsika, Kreta) haben keine namentliche Bezeichnung und zählen nicht als eigenständige Region. Sie können also nicht betreten werden. Nur die Provinz ?Dublin? (Irland) kann mit Armeen betreten werden. Die anderen Inseln haben keine Bedeutung im Spiel.

Wat betekent een onderbroken spoorwegennet?

Als er bijvoorbeeld in Berlijn een vijandelijk Russisch leger staat, dan is het vanuit Hamburg, Keulen of München niet mogelijk om per spoor naar Gdansk te komen. Waar je ook op moet letten is dat Ierland een eiland is en dat het spoorwegennet dus onderbroken dus naar de rest van Engeland.

Kunnen belastingfiches ook op provincies van andere grootmachten worden gelegd?

Nee. Een vijandelijke bezetting van een provincie van een andere grootmacht verhindert echter dat dit land daar eenheden kan produceren, belasting ontvangt voor een fabriek die daar staat of er een nieuwe fabriek kan bouwen.

Wanneer wordt een belastingfiche van het bord verwijderd?

Alleen als in de regio eenheden van één land aanwezig zijn en dit een ander land is dan de kleur van het huidige fiche. Een belastingfiche blijft dus liggen als er zich in de regio eenheden van meerdere landen bevinden of als er zich helemaal geen eenheden bevinden.

Kunnen kredieten teruggegeven worden?

Een teruggave van een krediet is alleen mogelijk als de betreffende staat tegelijkertijd een nieuw en hoger krediet verkrijgt.

Kan de Investeerder twee keer investeren als hij geen van de landen regeert?

Nee. Het is niet mogelijk de kaart van investeerder te gebruiken en tegelijkertijd een twee kaar te investeren in het geval je geen land regeert.

Wat gebeurt er als de voorraad eenheden van een land leeg is?

In dit geval kunnen geen legers en/of vloten meer worden gebouwd. Bij import of productie moet je het aantal dat geïmporteerd of gebouwd wordt dus beperken.

Mogen spelers geld lenen of laten schenken?

Nee. De spelers mogen noch onder elkaar, noch uit de staatskas, noch van de bank geld lenen of laten schenken. Het is echter wel mogelijk om geld aan staten te schenken of tijdens de Investeerder voorgedefinieerde kredieten te verstrekken.

Mogen er onderling afspraken worden gemaakt?

Ja, dat is niet verboden. Zo kunnen grootmachten onder elkaar bijvoorbeeld afspraken maken over invloedssferen en een niet-aanvalsverdrag. Er is echter geen enkele spelregel die deze afspraken tot dwingend maakt. Maar zelfs als er afspraken zijn gemaakt kan de situatie totaal veranderen als het tot een regeringswisseling komt in een land.

Handleiding

Terug naar de handleiding.