Intrige - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 4-5 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Elke speler krijgt een hof, bestaande uit een huis met een tuin en daarnaast 10 speelfiguren (5 verschillende beroepsgroepen, telkens 2 per stuk).

Spelverloop

Per ronde moet elke speler 3 opeenvolgende fases doorlopen:

  • Inkomsten incasseren
  • In huis nemen van vreemde speelfiguren.
  • Uitzenden van eigen speelfiguren naar andere huizen.

Inkomsten incasseren

Einkünfte

In het begin van zijn beurt krijgt een speler voor al zijn speelfiguren die hij heeft ondergebracht in huizen van ander spelers de inkomsten die bij de plek in dat huis horen betaald vanuit de bank. Dit wordt automatisch gedaan.

Je kunt alleen je eigen hoeveelheid dukaten zien. Het geld van de andere spelers is geheim. In de eerste ronde kun je geen inkomsten incasseren aangezien er zich dan nog geen speelfiguren in huizen van andere spelers bevinden.

Vreemde speelfiguren opnemen

Bestechungssumme wählen

In het tweede deel van de beurt moet een speler alle speelfiguren die door andere spelers bij zijn huis zijn geplaatst ergens opnemen in zijn huis (uitzondering: conflict). In welk gedeelte van het huis hij deze figuren plaatst hangt onder andere af van de steekpenningen die door de betreffende spelers worden betaald. De eerste medespeler (met de klok mee en dan rond) die een speelfiguur in de tuin heeft geplaatst moet linksboven het bedrag bepalen waarmee hij de huiseigenaar wil omkopen.

Gebot

Door te klikken op het + teken wordt nu onder het betreffende speelfiguur het geboden bedrag opgehoogd en getoond. Klik op OK om het bedrag te betalen aan de huiseigenaar.

Alle Gebote

Het omkoopbedrag moet minimaal 10.000 dukaten zijn of een veelvoud daarvan. Nadat alle betrokken spelers hun bod hebben gedaan (en direct betaald hebben!) neemt hij de speelfiguren op in zijn huis. Dit doe je door de betreffende figuren met drag and drop te slepen naar de kamer waar deze komt te zitten. Let erop dat er in elke kamer mag altijd maar één speelfiguur mag staan.

Spielfiguren verteilen

De huiseigenaar overweegt rustig alle wezenlijke aspecten (hoogte van de afkoopsom, de eventueel gegeven tips, wensen of zelfs bedreigingen van zijn medespelers, zijn eigen inzichten en nog veel meer) en verdeelt dan de speelfiguren over de verschillende delen van zijn huis. Uiteindelijk doet hij dit volledig naar eigen inzicht en onafhankelijk van de ontvangen bedragen of gemaakte afspraken! Ook dit tweede deel van de beurt vervalt voor de startspeler aangezien er dan nog geen speelfiguren in zijn tuin staan.

Conflicten

Aangezien in elk hof slechts maximaal één speelfiguur van elke beroepsgroep mag zijn vertegenwoordigd ontstaan er regelmatig conflicten tussen speelfiguren met hetzelfde beroep.

Als eerst alle speelfiguren zijn afgehandeld die geen conflict veroorzaken worden nu de conflicten uitgevochten.

Extern conflict
äußerer Konflikt

Eerst worden de (zelden voorkomende) externe conflicten afgehandeld. Externe conflicten komen voor als er in de tuin meerdere speelfiguren staan van dezelfde beroepsgroep en die dus allen een plek in het huis willen veroveren (waar nog geen speelfiguur met dat beroep staat).

Ook hier bepaalt de speelvolgorde wie als eerst mag omkopen. Nadat alle betrokkenen betaald hebben, plaatst de huiseigenaar een van de figuren met drag and drop in een deel van zijn huis. De andere figuren worden automatisch verbannen en kunnen gedurende de rest van het spel niet meer ingezet worden.

Intern conflict
innerer Konflikt

Ten slotte worden de nu ontstane interne conflicten afgehandeld. In dit geval gaat het om figuren die zich al in het huis bevinden en die nu worden aangevallen door figuren met hetzelfde beroep die in de tuin zijn geplaatst. De verdediger (met een figuur in het huis) moet nu eerst de huiseigenaar omkopen. Daarna mag de aanvaller. Voor elk conflict gebeurt dit in deze volgorde. De huiseigenaar bepaalt of de verdediger mag blijven of dat de aanvaller in zijn huis wordt geplaatst. De verliezers gaan telkens uit het spel.

Verbannen

Als huiseigenaar kan je een aanvaller met drag en drop in je huis plaatsen in het deel waar de verdediger zit. Deze laatste wordt dan automatisch verbannen.

Als de verdediger mag blijven zitten dan sleep je de verliezende indringers naar links achter het huis, zodat deze verbannen worden.

Als er meerdere interne conflicten zijn wordt eerst de laagst gewaardeerde (bedrag in de kamer) afgehandeld en vervolgens oplopend naar waarde. Dit gaat net zo lang door totdat er geen speelfiguren meer in de tuin staan.

Twee eigen speelfiguren uitzenden

In het derde deel van je beurt moet je steeds twee van je speelfiguren naar keuze uit je voorraad in het spel brengen. Deze figuren mogen niet beiden bij dezelfde speler geplaatst worden, dus je zal ze in twee verschillende tuinen moeten plaatsen.

Met drag and drop verplaats je de speelfiguren naar de tuin van een medespeler. Daar wachten ze dan totdat deze speler ze al of niet in zijn huis plaatst. Je kunt geen speelfiguren in je eigen tuin plaatsen.

Verder zijn er geen beperkingen. Je hoeft je figuren dus zeker niet gelijkmatig te verdelen. Het kan dus zijn dat je na enkele ronden bijvoorbeeld vijf van je speelfiguren in één huis hebt weten te plaatsen.

Je kunt echter niet je speelfiguur plaatsen in een tuin van een huis waar je er al een speelfiguur hebt geplaatst met datzelfde beroep.

In de zesde en daarmee laatste ronde vervalt voor alle spelers het derde deel van de beurt, aangezien alle speelfiguren al in het spel zijn gebracht.

Statusoverzicht

Spielfiguren aussenden

ARMistice is aan de beurt en moet speelfiguren in tuinen plaatsen

Spielfiguren setzen

Sam is aan de beurt en moet figuren uit zijn tuin in het huis plaatsen.

Bestechen

ARMistice moet omkopen

Warten

Fred moet wachten.

Aan de hand van het status overzicht links boven zie je welke actie op dat moment uitgevoerd moet worden:

  • Wie geel is, is op dat moment aan de beurt
  • Wie blauw is, moet op dat moment omkopen
  • Wie grijs is, moet wachten

Speleinde

Na de zesde ronde eindigt het spel. Aansluitend ontvangt elke speler nog een laatste keer de bijbehorende inkomsten voor al hun speelfiguren in huizen van andere spelers.

Degene met de meeste dukaten wint het spel.

Tactische tips

Hier nog een paar tactische tips:

Laat geen gelegenheid voorbijgaan om je in elk gesprek, onderhandeling, redenatie, etc in te mengen. Biedt, dreig, irriteer, stook op, smeek, verlang, verwacht, argumenteer, grijp je kans daar waar je kunt - zolang het maar in je voordeel werkt!

Ga zo veel verplichtingen aan en doe beloftes, zolang jij degene maar bent die ze als eerste verbreekt! Maar hou ook het motto "de ene hand wast de andere" in de gaten. Fairness en betrouwbaarheid zijn soms net zo succesvol.

Zet je speelfiguren niet lukraak in, denk erover na. Bekijk welke figuren je medespelers nog in voorraad hebben. Overweeg je kansen om ergens mt succes te kunnen aanvallen. Maar laat het na als je kansen gering zijn. Verdeel ook de figuren van medespelers in je huis bedachtzaam. Probeer zoveel mogelijk geld te incasseren tijdens het omkopen.

Maar bedenk wel telkens: het is maar een spelletje!

Dus verzoen je na afloop weer met elkaar!