Medina - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 3-4 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Spielfeld

De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het gehele spel ook in het Nederlands worden gespeeld!

De spelers bouwen de vervallen stad Medina opnieuw op. Ze richten paleizen op in 4 kleuren. De straten worden verlevendigd door een lint van marktkramen en rondom de oude stad verrijzen stadsmuren.

Medina is in BrettspielWelt omgezet naar de speciale regels van DM (duitse bordspelkampioenschappen voor teams) 2003. Een paar details worden anders gespeeld dan in de originele regels.

Spelverloop

Speelmateriaal

SpelersPaleisbouwdelen in 4 kleurenStallenMarktkramenMurenDaken
3648104
453684

Bouwen

Spielfeld

De startspeler kiest als eerste een startpunt voor de markt. Om een startpunt te kiezen klik je op een bouwplaats die niet aan de rand ligt. Aansluitend plaatst iedere speler per beurt twee bouwdelen.

Paleisbouwdelen
Palastteil

Paleisbouwdelen van een nog vrije kleur mogen op een bouwplek naar keuze gebouwd worden. Als er reeds aan een paleis van de kleur gebouwd wordt moet je daaraan bouwen, totdat een speler een dak op dat paleis zet of het paleis niet meer uitgebreid kan worden. Pas dan mag een nieuw paleis in die kleur gestart worden.

Spielplan

Paleizen mogen nooit verbonden worden - ook niet diagonaal of door stallen! Rondom een paleis moet dus altijd een veld vrijblijven (in de afbeelding aangegeven door de zwarte punten rondom het oranje paleis).

Stallen
Ziegenstall

Stallen worden aan de paleizen gebouwd. In tegenstelling tot de paleisbouwdelen mogen ze ook nog aan een paleis gebouwd worden als er reeds een dak op staat.

Marktkramen
Figur

De marktkramen moeten zo aan de reeds neergelegde marktkramen aansluiten, dat ieder nieuw ingezette kraam aan precies één kraam (niet diagonaal) grenst. Je kunt dus niet in een rondje bouwen. De zo ontstane marktkraam mag geen vertakkingen hebben! Als de kraam niet meer uit te breiden is, mag je op een willekeurige plek (ook aan de rand!) een nieuwe kraam starten. Let op: dit kan het spel beslissen! Daarna gelden dan weer dezelfde regels als bij de eerste kraam.

Marktgasse

In het plaatje staan de momenteel toegestane bouwplaatsen groen aangegeven, op de rode plekken mag geen marktkraam worden gebouwd.

Muren
Mauer

Muren worden vanuit de hoeken langs de rand gebouwd. Je moet altijd aan een bestaande muur of aan een hoektoren bouwen. Twee torens mogen nooit met elkaar verbonden worden, dus tussen twee naar elkaar toegebouwde muren moet altijd een poort over blijven.

Daken
Dach

De daken worden op paleizen gezet. Daarbij mag/moet iedere speler precies 1 paleis van iedere kleur nemen. Heeft slechts één speler nog daken over, dan moet hij vanaf dat moment iedere keer dat hij aan de beurt is minstens 1 dak plaatsen. De betreffende paleizen moet hij voor dit doel ook eerst bouwen (als deze niet bestaan).

Bouwdelen afgeven

Spielfeld

Zodra in een bepaalde kleur alle spelers een dak geplaatst hebben op een paleis (in de afbeelding de grijze paleizen) of geen bouwdelen van deze kleur op het bord passen, moeten alle overgebleven stenen van die kleur door alle spelers afgestaan worden. Daardoor wordt het spel verkort, wat voor de speler die veel bouwdelen af moet staan nadelig kan zijn.

Zeldzame uitzondering: heeft iemand alleen nog maar stallen, die nergens geplaatst kunnen worden en andere spelers in het verdere verloop nog een paleis kunnen oprichten waaraan deze stallen geplaatst kunnen worden, dan worden de delen niet afgenomen (en moet de speler eventueel passen).

Speleinde

Het spel eindigt als de laatste speler zijn laatste stuk gebouwd heeft. Spelers die stukken hebben moeten afstaan, zijn dus eerder uitgespeeld. Dat kan een beslissend nadeel zijn bij bonuskaarten. Een niet meer te bouwen stal blijft over.

Telling

  • Ieder bouwdeel en stal van een paleis levert de eigenaar een punt op.
  • Iedere marktkraam, die direct (niet diagonaal) aan een paleis of stal daarvan grenst levert de eigenaar van dat paleis of die stal een punt op.
  • Iedere muur die direct aan een paleis of stal grenst levert de eigenaar van dat paleis of die stal een punt op.
Wertung

Voorbeelden:

Het grijze paleis met het groene dak rechtsboven krijgt 11 punten: 4 (bouwdelen) + 2 (marktkramen) + 5 (muren)

Het zwarte paleis van blauw linkonder krijgt 13 punten: 4 (bouwdelen) + 4 (marktkramen) + 5 (muren)

Het oranje paleis met het rode dak krijgt 11 punten: 4 (bouwdelen) + 2 (stallen) + 5 (marktkramen: 3 aan het paleis, 2 aan de stallen)

Het oranje paleis met het groene dak rechtsonder krijgt 8 punten: 5 (bouwdelen) + 2 (stallen) + 1 (muur aan de stal grenzend)

Daarnaast zijn er acht bonuskaarten: vier voor iedere paleiskleur, vier voor de hoektorens.

De paleis-bonuskaarten worden vergeven op het moment dat de eerste speler een paleis in die kleur bouwt. Lukt het een andere speler later om een groter paleis in die kleur te bouwen, dan wisselt de bonuskaart van eigenaar.

Stallen tellen bij de berekening van de paleisgrootte uiteraard mee.

De bonuskaarten voor iedere hoektoren gaan naar de speler die als eerste zijn paleis met een muurdeel van die toren verbindt. De bonuskaart gaat telkens over naar de speler die als laatste een paleis met een muurstuk aan die toren verbonden heeft.

Bonuskarten

De witte kaarten staan voor de hoektorens, de gekleurde voor de bijbehorende paleiskleur.

De speler met het grootste grijze/zwarte/bruine/oranje paleis krijgt 1/2/3/4 bonuspunten.

De speler die het laatst een paleis met een muur van de toren in de hoek 1/2/3/4 verbindt, krijgt 1/2/3/4 punten.

Daarbij telt iedere kant van de muur als nieuwe verbinding (let op: anders dan in de originele regels!). Een paleis wordt door het plaatsen van een dak voor het eerst aangesloten. Door het later plaatsen van een stal kan het opnieuw verbonden worden.