Notre Dame - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-5 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Notre Dame speelt zich af in Parijs aan het eind van de 14e eeuw. Elke speler probeert in zijn wijk zoveel mogelijk prestigepunten te verzamelen en schrikt er daarbij niet voor terug om belangrijke personen in de stad om te kopen. Wie daarbij echter de gezondheidszorg in zijn wijk niet genoeg aandacht geeft wacht een rattenplaag.

Diese Anleitung erklärt hauptsächlich die Onlinebedienung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Regeln. Die kompletten Regeln können auf der Verlagsseite als pdf-Datei heruntergeladen werden.

Het Speelbord

Spielfeld
 1. Spelersoverzicht
 2. Actiekaarten
 3. Gezamenlijk (compleet) speelbord
 4. Notre Dame
 5. Personenkaarten
 6. Overzicht van het speelmateriaal
 7. Eigen stadswijk (ga je met de muis op het gezamenlijk speelbord over een wijk van een andere speler, dan wordt deze hier getoond)
 8. Haven met rattenspoor
 9. Koets
Spieleranzeige

Achter de spelersnamen zie je hoeveel invloedsstenen en goudstukken zij in voorraad hebben en op welk veld de rattensteen op hun spoor staat. Als je met de muis over het complete bord gaat rechts onder, krijg je te zien hoeveel boodschappen alle spelers hebben en een overzicht van de verdeling van hun invloedsstenen over de velden in hun stadswijk.

Material

Links naast Notre Dame zie je wederom je eigen invloedsstenen (in het voorbeeld 1 in je eigen voorraad en 5 in de algemene voorraad), je goudstukken en je aantal prestigepunten. Zodra je boodschappen hebt verzameld worden deze daaronder ook getoond.

Notre Dame
 1. Ronden aanduiding: de letter staat voor de etappe (A tot en met C), het getal voor de ronde (1 tot en met 3) binnen de etappe.
 2. In Notre Dame geplaatste invloedsstenen
 3. Ratten aanduiding: hoeveel ratten er zich op de drie personenkaarten bevinden
 4. Overzicht van de opengelegde personenkaarten: ga je met de muis over een kaart dan verschijnt deze volledig

Spelvoorbereiding

Afhankelijk van het aantal spelers bestaat het speelplan uit 3, 4 of 5 stadsdelen.

Iedere speler krijgt aan het begin van het spel:

 • vier invloedsstenen
 • een vertrouweling
 • één koets
 • drie goudstukken
 • negen actiekaarten

Daarnaast worden in je eigen stadswijken de vier tegels met boodschappen van je kleur willekeurig over de marktplaatsen verdeeld.

Spelverloop

Het spel is in 3 etappes opgedeeld, iedere etappe bestaat uit 3 ronden, iedere ronde weer uit 5 fasen:

 1. Personenkaarten openleggen
 2. Actiekaarten uitkiezen
 3. Actiekaarten uitspelen
 4. Een persoon omkopen
 5. Epidemiegraad bepalen

Fase 1 - Personenkaarten openleggen

In het spel zijn er twee soorten personenkaarten: 6 bruine en 9 grijze kaarten.

Van de 6 bruine kaarten worden er aan het begin van de ronde 2 opengelegd. De kaartenstapel wordt tijdens iedere etappe leeggespeeld en daarna opnieuw geschud.

Iedere ronde wordt een grijze kaart opengedraaid. Eerst komen de 3 A-kaarten in het spel, daarna de 3 B kaarten en als laatste de 3 C kaarten (zie de uitleg van de personenkaarten. Deze kaarten komen allen dus slechts eenmalig in het spel voor.

Aan het begin van elke ronde liggen er dus 2 bruine en 1 grijze personenkaarten open.

Fase 2 - Actiekaarten uitkiezen

Iedere speler krijgt de bovenste 3 kaarten van zijn actiekaarten. Eén daarvan mag je behouden, de andere 2 geef je aan de speler links van je.

Schupfen

Daartoe klik je op beide kaarten die je weg wilt doen en daarna op het actieveld.

Van de 2 kaarten die je van je rechter buurman ontvangt, kies je er weer een uit die je wilt houden en geef je de laatste weer door naar links. Op deze manier heb je nu 3 verschillende kleuren actiekaarten voor je liggen.

Na een etappe (dus na 3 ronden) krijgt iedere speler zijn complete set actiekaarten weer terug.

Fase 3 - Actiekaarten uitspelen

Iedere speler heeft nu 3 actiekaarten die hij in deze fase uit kan spelen. Om een kaart uit te spelen klik je op de gewenste kaart. Daarna spelen de andere spelers een kaart. Daarna speelt iedereen een tweede kaart. De derde kaart vervalt en wordt (dicht) weggelegd.

De individuele kaarten worden in de bijlage uitgelegd.

Je moet erop letten dat invloedsstenen altijd alleen uit je eigen voorraad op het speelbord gelegd mogen worden! Heb je geen stenen meer in je eigen voorraad, dan kun je één van je eigen stenen van het bord wegnemen als je wilt en deze voor je actie inzetten.

Passen

Wil je geen invloedssteen inzetten dan mag je de kaart uitspelen, maar de actie niet uitvoeren! Om dit te doen klik je op het rode kruis op de betreffende actiekaart.

Fase 4 - Een persoon omkopen

Als alle actiekaarten zijn uitgespeeld mag elke speler om beurten eenmalig precies één van de in de eerste fase opengelegde personen omkopen. Daarvoor moet je één goudstuk betalen. Daarna kun je de eigenschappen van deze persoon gebruiken. Om een persoon om te kopen klik je gewoon op de betreffende personenkaart.

Passen

Wil of kun je niet omkopen, dan mag je ook passen.

Een persoon mag ook door meerdere spelers worden omgekocht. De eigenschappen van de 15 personen worden hier toegelicht.

Epidemiegraad bepalen

Nu wordt de epidemiegraad bepaald. Hiervoor worden de ratten van alle drie open liggende personenkaarten bij elkaar opgeteld en de rattensteen van elke speler op zijn spoor in de haven zoveel velden vooruit verplaatst.

Heb je invloedsstenen en/of je vertrouweling in een hospitaal staan dan wordt het aantal hiervan afgetrokken van het aantal ratten en de steen wordt dus minder verplaatst. is de waarde negatief, dan kan de rattensteen zelfs teruggezet worden, echter maximaal tot nul.

Bereikt je rattensteen echter een waarde groter dan negen dan gebeurt het volgende:

 • je moet twee prestigepunten afgeven
Stein entfernen
 • je moet van het veld waar je de meeste invloedsstenen hebt staan er eentje weghalen. Deze komt dan in de algemene voorraad terug
 • de rattensteen wordt teruggezet op de negen

Waardering van Notre Dame

Aan het eind van elke etappe (dus telkens na de derde ronde) worden de invloedsstenen in Notre Dame als volgt gewaardeerd:

Afhankelijk van het aantal spelers worden er bij 2/3/4/5 spelers 6/8/10/12 punten vergeven. Het aantal te vergeven punten wordt gedeeld door het totaal aantal invloedsstenen die geplaatst zijn in Notre Dame (en naar beneden afgerond). Iedereen die stenen in Notre Dame heeft geplaatst krijgt nu dat aantal prestigepunten per geplaatste invloedssteen.

De invloedsstenen komen daarna weer terug in de algemene voorraad.

Speleinde

Na drie etappes (dus negen ronden) eindigt het spel nadat Notre Dame gewaardeerd is. Wie de meeste prestigepunten bezit wint het spel. Bij een gelijke stand tellen de goudstukken en de invloedsstenen als tiebreaker.

Speciale regels voor het spel met twee spelers

Er wordt een totaal speelbord gemaakt met vier stadswijken (analoog aan vier spelers), maar er zijn in Notre Dame slechts zes punten te vergeven in plaats van tien. De stadswijken die door de beide spelers worden gebruikt liggen tegenover elkaar. Er worden wel tegels met boodschappen in alle vier de stadswijken gelegd en ook hier geldt de regel dat er eerst een complete set verzameld moet worden, voordat een kleur nogmaals gepakt mag worden.

Bij het doorgeven in fase 2 geeft elke speler eerst weer twee kaarten weg en dan weer één - je krijgt dus één van je kaarten weer terug.

Daarnaast gelden dezelfde regels als bij het spel met drie tot vijf spelers.

Bijlage

In de bijlage worden de actiekaarten en de personenkaarten verduidelijkt. In het spel krijg je met behulp van een tooltip ook uitleg voor elke kaart. In deze bijlage staan de uitgebreide beschrijvingen.