Santa Cruz - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-4 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Santa Cruz is een strategisch ontdekkingsspel met een eenvoudige instap en hoge herspeelbaarheid.

De spelers verkennen een nieuw ontdekt eiland, koloniseren deze en proberen daarbij met behulp van waarderingskaarten zo veel mogelijk punten voor zichzelf te krijgen zonder dat medespelers ook meedelen bij het krijgen van punten.

Deze handleiding is zeker niet volledig, maar moet de interface vooral verduidelijken. De originele (Duitstalige) regels kunnen als pdf-bestand gedownload worden vanaf de website de uitgever van het spel.

Het Speelbord

Spielfeld
 1. Spelersoverzicht
 2. Puntenaantallen
 3. Eigen waarderingskaarten
 4. Overzicht handkaarten (wegenkaarten, rivierkaarten, scheepskaarten en dubbel bouw kaarten)
 5. Kustvelden (blauw)
 6. Vulkaanvelden (orange)

De naam van de huidige speler wordt altijd wit omrand aangeduid.

Spelersoverzicht:

Spieleranzeige

In de bovenste rij staan links de nog niet uitgespeelde waarderingskaarten (2). Rechts daarnaast staat het aantal verzamelde Vogelfiches (0).

Aan de rechterkant staat het aantal gebouwen dat een speler nog tot zijn beschikking heeft (huizen (4), kerken (2), vuurtorens (2)).

Die ronde fiches geven aan hoeveel bouwkaarten een speler heeft. Het rechter getal geeft daarbij aan welke set bouwkaarten de speler aan het begin van de ronde in bezit had (en dus welke kaarten de speler in totaal voor deze ronde tot zijn beschikking heeft), het linker getal geeft aan welke kaarten daarvan gespeeld zijn.

In het voorbeeld heeft Nessi vier van de vier wegenkaarten uitgespeeld. Zij heeft nog een rivierkaart, een scheepskaart en een dubbele bouw kaart nog niet uitgespeeld.

Alternatief spelersoverzicht:

Als je met je muis over het spelersoverzicht gaat, zie je een alternatief kaartje met een overzicht van de door die speler verzamelde attributen.

Spieleranzeige alternativ

De attributen met de groene vinken zijn door de speler al verzameld (hier: suiker, goud, schaap).

Spelverloop

Het spel verloopt over twee ronden. In de voorbereidingsfase bekijkt iedere speler zijn waarderingskaarten en kunnen ze daarna een set bouwkaarten kiezen.

Aansluitend begint de eerste ronde, waarbij alle spelers handkaarten om beurten uitspelen. Als alle handkaarten uitgespeeld zijn begint de tweede ronde. Alle spelers kunnen weer kiezen voor een set kaarten (dit keer inclusief de waarderingskaarten), waarbij ze nog een extra waarderingskaart krijgen. En waarderingskaart naar keuze leg je weer af. Daarna wordt gespeeld zoals in de eerste ronde. Aan het einde van de tweede worden nog de verzamelde vogelfiches gewaardeerd en eindigt het spel.

Voorbereiding

Alle spelers krijgen acht huisjes, drie kerken en twee vuurtorens om te kunnen bouwen. De 16 waarderingskaarten worden als volgt verdeeld: bij 2/3/4 spelers krijgt iedere speler 4/3/2 waarderingskaarten.

De bouwkaarten worden in vier sets opgedeeld:

Baukartensets

Iedere set bestaat uit in toaal zes bouwkaarten in verschillende aantallen voor over de weg, rivier of schip en altijd n dubbel bouw kaart.

Als het spel gestart is, mag iedere speler een set uitkiezen. De laatste speler mag daarmee beginnen, de startspeler mag als laatste kiezen. Tip: voor het uitkiezen, kun je eerst kijken naar je waarderingskaarten en de set bouwkaarten die daar het best bij past kiezen!

Als compensatie voor het startspelervoordeel krijgen alle spelers die na de startspeler aan de beurt zijn 1/2/3 overwinningspunten als "starthulp".

1e Ronde

Beginnend met de startspeler, kiest nu iedere speler zijn startplaats. Als startplaats kan ieder vrij kustfiche (blauw) gekozen worden. Mogelijke bouwvelden worden altijd met een vlag gemarkeerd.

Aansluitend begint de hoofdfase van het spel: de spelers spelen om beurten, n van hun handkaarten uit. Dit kan een bouwkaart of een waarderingskaart zijn. Om dit te doen, ga je met de muis over het waarderingskaartenoverzicht (3) en zo zie je al je handkaarten.

Bouwen

Om te bouwen moet je bouwkaarten uitspelen. Ieder kaarttype bepaalt over welk soort route je mag reizen naar een volgende bouwplaats:

Scheepskaarten:

Schiffskarte

Met een scheepskaart kunnen alleen de kustplaatsen (blauw) worden bebouwd. Je klikt dan op een scheepskaart, bekijkt alle mogelijke bouwplaatsen (die worden met vlaggen aangegeven) en je klikt dan op de plek die je wilt bebouwen.

Wegkaarten:

Wegkarte

Als je een wegkaart uitspeelt moet er een bouwplaats beschikbaar zijn die je direct met een weg kunt bereiken vanuit een gebouw dat je al gebouwd hebt.

Voorbeeld:

Bauen Wegkarte

Rood heeft al twee gebouwen gebouwd (groen omrand). De geel omrande velden kunnen nog benut worden, omdat deze per weg direct aan n van de beide rode gebouwen grenzen. En van de andere rood omrande velden is al door groen bezet, en de andere is niet direct per weg bereikbaar.

Rivierkaarten:

Flusskarte

Om een rivierkaart (zinvol) uit te kunnen spelen moet een speler al met een willekeurig gebouw aan de rivier staan. Als je dan een rivierkaart uitspeelt mag je een bouwplaats naar eigen keuze kiezen langs deze rivier.

Voorbeeld:

Bauen Flusskarte

Groen heeft aan een van beide riviermondingen al een huis gebouwd (groen omrand). Aan deze rivier kan hij nu een door vlaggen gemarkeerde bouwplaats bebouwen (geel omrand). De rood omrande plaatsen mogen niet bebouwd worden, omdat daar al door rood gebouwd is.

Dubbel bouw kaarten:

Met de dubbel bouw kaarten kun je twee zetten achter elkaar doen. Je moet daarvoor n van de drie bouwtypen (weg, rivier, schip) uitkiezen; dit bouwtype geldt dan vervolgens voor beide zetten.

Om de dubbel bouw kaarten te benutten klik je op de betreffende kaart. Daarna klik je op n van de drie symbolen die verschijnen. Dan plaats je volgens de regels twee gebouwen.

In principe geldt:

 • Het overeenkomstig type gebouw moet natuurlijk nog in voorraad zijn om gebouwd te kunnen worden
 • Het afgedrukte puntenaantal van een bouwplaats wordt meteen bij de score van de speler opgeteld
 • Zodra een fiche wordt bebouwd, worden alle direct daaraan grenzende fiches (weg of rivier) omgedraaid
 • Er mag zowel op open als op verdekte fiches gebouwd worden. Een verdekt fiche wordt daarbij omgedraaid. Heeft een speler niet het vereiste type gebouw, dan eindigt zijn beurt direct
 • Zetten is verplicht: kan een speler een gebouw plaatsen, dan moet hij dat ook doen
 • Een kaart kan ook uitgespeeld worden als er geen gebouw geplaatst kan worden. In dit geval wordt een kaart zonder acties afgelegd

Om zinloos uitspelen van kaarten te vermijden verschijnt een zekerheidsvraag wanneer een kaart uitgespeeld wordt die geen bouwacties toelaat.

Sicherheitsabfrage

Als je dan die kaart toch niet uit wilt spelen, klik je op het rode kruis (X). Als het uitspelen de bedoeling was en je de kaart actieloos speelt kies je voor de groene vink.

In principe is het verboden om op al bezette bouwvelden te bouwen. Uitzondering: de speler die in de actuele ronde laatste in de spelersvolgorde is mag eenmalig op een bezet veld bouwen.

Waarderen

In plaats van een bouwkaart mag je ook een waarderingskaart uitspelen. Waarderingskaarten gelden daarbij altijd voor alle spelers!

Fisch Schaf Holz Zucker Gold Gold

Speelt een speler n van deze waarderingskaarten uit, dan ontvangen alle spelers die minstens eenmaal op zon grondstofveld gebouwd hebben het afgebeelde puntenaantal. Als je meerdere keren hebt gebouwd op een soortgelijk grondstofveld verhoogt dat het puntenaantal niet!

Voorbeeld: Speelt een speler de goudwaarderingskaart 6 uit, dan ontvangen alle spelers die met minstens n gebouw op een goudveld bezitten 6 punten.

Holz/Zucker Schaf/Fisch

Speelt een speler n van deze waarderingskaarten uit, dan ontvangen alle spelers die minstens eenmaal op beide grondstofvelden gebouwd hebben 7 punten. Spelers die n van beide grondstofvelden bezitten ontvangen 3 punten.

Visbonus:

Fischbonus

Voor de vissen is er nog een extra visbonus. Telkens wanneer een waarderingskaart met vis wordt uitgespeeld ontvangen alle spelers voor elke bebouwde visfiche de daarop afgedrukte punten die net onder de vis staan. In tegenstelling tot andere waarderingskaarten worden hier dus wel alle fiches van een speler bij elkaar opgeteld.

Voorbeeld:

Fischbonus

Een speler speelt de visbonuswaarderingskaart 5 uit. Nu ontvangen zowel blauw als groen 5 punten, omdat beiden minstens n visfiche bezitten. Groen ontvangt bovendien +1 bonuspunt voor zijn fiche, blauw ontvangt +5 (+2 en +3) voor beide fiches. Groen krijgt in totaal zes bonuspunten door de vis-waarderingskaart, blauw krijgt in totaal 10 bonuspunten.

Jede Sorte

Speelt een speler deze waarderingskaart uit, ontvangen alle spelers die elk gebouwtype minstens eenmaal hebben gebouwd 6 punten.

Speelt een speler deze waarderingskaart uit, ontvangen alle spelers die minstens vier huizen gebouwd hebben 6 punten.

Kette

Speelt een speler deze waarderingskaart uit, ontvangen alle spelers die minstens vier samenhangende gebouwen gebouwd hebben 6 punten. De gebouwen moeten daarbij over de weg direct met elkaar in verbinding staan

Flussbauen

Speelt een speler deze waarderingskaart uit, ontvangen alle spelers voor elk gebouw op een rivierfiche 3 punten. De gebouwen hoeven daarbij niet verbonden te zijn.

Kstenbauen

Speelt een speler deze waarderingskaart uit, ontvangen alle spelers voor elk gebouw op een kustfiche (blauw) 3 punten.

Vogelbonus

Speelt een speler deze waarderingskaart uit, ontvangen alle spelers voor elk vogelfiche die een speler op dat moment verzameld heeft 2 punten.

Let op: Hier telt alleen het aantal vogelfiches en niet hun waarde! De waarde van de vogelfiches telt alleen aan het einde van het spel (zie hieronder) bij de eindtelling!

Vulkanbonus

Speelt een speler deze waarderingskaart uit, ontvangen alle spelers voor elk gebouw op een (oranje gekleurd) vulkaanfiche 3 punten.

Vulkanstrafe

Speelt een speler deze waarderingskaart uit, ontvangen alle spelers voor elk gebouw op een (oranje gekleurd) vulkaanfiche -2 punten.

Als deze kaart wordt uitgespeeld worden alle gebouwen die op vulkaanfiches staan van het bord genomen en staan deze ronde niet meer tot de beschikking van de speler(s). Bij de volgende ronde komen ze weer in de voorraad van de speler(s). De op deze manier weer vrijgekomen vulkaanfiches mogen echter wel weer bebouwd worden.

2e Ronde

Alle spelers ontvangen weer al hun gebouwen terug in hun voorraad (ook die door de vulkaan verstoten waren).

Auswahl

Nu kan iedere speler weer een set uit de eerste ronde kiezen. Daarbij begint de speler die in de stand achteraan staat en de speler die vooraan staat is als laatste (dus op basis van de omgekeerde tussenstand in punten). Daarnaast ontvangt elke speler ook een nieuwe gedekte waarderingskaart. Van alle waarderingskaarten die je op de hand hebt moet je er weer n gedekt afleggen.

De tweede ronde verloopt vanaf nu dezelfde manier als de eerste.

Speleinde

Zijn na de tweede ronde alle kaarten uitgespeeld dan nadert het speleinde. Nu worden nog de punten voor de verzamelde vogelfiches bij de puntentotalen opgeteld. Wie nu de meeste punten heeft wint het spel.