Im Schutze Der Burg (De Koningsburcht) - Gebouwen en kaarten

Op deze pagina worden de gebouwen voor de eindtelling en de winterkaarten verder uitgelegd.

Gebouwen

Voor de gebouwen gelden de volgende regels:

  • Alleen de werkers die zich in de burcht bevinden worden meegeteld.
  • Alleen die gebouwen worden geteld die ook daadwerkelijk gebouwd zijn.
  • Omgeruilde grondstoffen of taler gaan uit het spel en tellen niet mee als tiebreaker voor de overwinning.

Markt

Markt

De eigenaren van de werkers op deze velden mogen aan het eind van het spel hun taler omruilen voor winstpunten. Als je n werker hebt staan op de markt krijg je voor elke twee taler n winstpunt. Als je twee werkers hebt staan op de markt ontvang je voor elke taler n winstpunt.

Smederij

Schmiede

De werker op het 10-veld ontvangt voor elk stuk zilver in de smederij n winstpunt. De werker op het 6-veld ontvangt voor elke twee stuks zilver in de smederij n winstpunt. Oneven aantallen worden naar beneden afgerond.

De markt en smederij gelden vanaf het begin van het spel als gebouwde gebouwen.

Bediendenwoning

Gesindehaus

Aantal punten: 14
Bouwkosten: 18

Elke werker ontvangt n winstpunt voor elke niet gebouwd gebouw.

Paleis

Palas

Aantal punten: 18
Bouwkosten: 30

Elke werker mag maximaal vijf willekeurige eigen grondstoffen in winstpunten omzetten. Hierbij telt voor elke grondstof de bijbehorende waarde. Zilver wordt hiervoor wel eerst omgewisseld. Als je beide werkers is het paleis hebt staan mag je maximaal tien grondstoffen omzetten.

Belfort

Bergfried

Aantal punten: 14
Bouwkosten: 24

Voor elke onbezette plek voor werkers in de burcht ontvang je drie winstpunten.

Taveerne

Taverne

Aantal punten: 12
Bouwkosten: 22

De werker op het 12-veld ontvangt voor elke werker in de burcht n winstpunt. De werker op het 6-veld ontvangt voor elke twee werkers in de burcht n winstpunt. Oneven aantallen worden naar beneden afgerond.

Poorten

Groes Tor

Aantal punten: 10
Bouwkosten: 18

De werker op de grote poort ontvangt voor elk gebouwde toren twee winstpunten.

Kleines Tor

Aantal punten: 6
Bouwkosten: 12

De werker op de kleine poort ontvangt voor elk gebouwde toren n winstpunt.

Stal

Stall

Aantal punten: 14
Bouwkosten: 18

De werker op het 16-veld ontvangt voor elk gebouwd huis in de burcht drie winstpunten. De werker op het 12-veld ontvangt voor elk gebouwd huis in de burcht twee winstpunten.

Op de volgende gebouwen kunnen geen werkers worden geplaatst:

Bron

Brunnen

Aantal punten: 10
Bouwkosten: 12

Torens

Trme

Aantal punten: 6
Bouwkosten: 8

Huizen

Huser

Aantal punten: 8
Bouwkosten: 10

Winterkarten

Bruine kroeg

Dorfschnke

Voor 3 taler kan een speler met behulp van de metselaar of steenhouwer een werker als kastelein op deze kaart zetten. Vanaf nu moet iedere speler die de handelaar speelt telkens een taler aan de kastelein betalen. Als een handelaar dit niet kan betalen moet hij n van zijn werkers terug op handen nemen. Als er (nog) geen kastelein aanwezig is dan wordt de taler op de kaart klaargelegd voor de aankomende kastelein. Zodra iemand een werker als kastelein inzet, krijgt hij deze taler. De kastelein kan op elk moment door zijn eigenaar worden weggehaald en ergens anders worden ingezet. De kaart blijft echter tot het eind van het spel liggen en kan opnieuw worden bezet.

De bruine kroeg telt niet mee in de eindtelling.

Graanpakhuis

Kornspeicher

Voor telkens 5 taler mogen hier door de metselaar of de steenhouwer maximaal 3 werkers worden geplaatst. Als er aan het eind van het spel n werker staat, dan levert deze tien winstpunten op. Bij twee werkers leveren beiden zeven punten op. Als er drie werkers staan leveren ze allemaal drie winstpunten op.

Het graanpakhuis telt bij de eindtelling niet mee voor de Uitkijkpost en de Taveerne.

Pest

Pest

Elke speler moet direct f een reeds afgelegde personenkaart uit het spel nemen f voor elke afgelegde personenkaart n taler betalen. Om dit te doen klik je onder de kaart op de personenkaart die je wilt afgeven of de munten. Als je nog geen kaarten hebt afgelegd moet je de munten kiezen.

Muurdoorbraak

Mauerbruch

Elke speler mag direct maximaal drie stenen afgeven en krijgt voor elke afgegeven steen telkens drie winstpunten. Om dit te doen klik je op de gewenste rij met stenen.

De kaart gaat vervolgens uit het spel.

Jonkvrouw

Burgfrulein

Elke speler die naar de hand van de jonkvrouw wil dingen legt aan het begin van elke ronde een grondstof of een taler op de kaart (op de grondstof of taler op de kaart klikken). Als je eenmaal gepast hebt kun je niet later weer instappen. Zodra er slechts n speler over is krijgt deze de kaart en daarmee acht winstpunten. Alle andere spelers (ook die niet geboden hebben) mogen nu om beurten iets van de kaart nemen totdat de grondstoffen en taler op de kaart op zijn.

Sneeuwverstuiving

Schneeverwehung

Elke speler moet direct f een van zijn arbeiders afgeven (gaat uit het spel) f drie taler aan de bank betalen. Om dit te doen klik je onder de kaart op de gewenste kaart of munten.

De kaart gaat vervolgens uit het spel.