Nieuws

Wie jedes Jahr, unser wunderbares Sommertreffen auf der Marienburg in Zell vom 21.08-25.08.2019. Ab Heute 17.06.2018 - 19:00 Uhr Anmeldung! Wir freuen uns auf Euch!
BSW-Team am Dienstag, 24. Mai 2022 02:33 Uhr MESZ.

Verräter - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 3-4 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Spielfeld

De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het gehele spel ook in het Nederlands worden gespeeld!

Twee vorstenhuizen bestrijden elkaar om de heerschappij over diverse gebieden: de Adelaars en de Rozen. De spelers strijden met de vorstenhuizen mee om de gebieden van de tegenstander te veroveren en daarvoor winstpunten te krijgen. Wie voor welk vorstenhuis strijdt zal echter gedurende het spel wijzigen, aangezien in ieder wel een verrader schuilt...

Het speelbord

Spielfeld

In het midden van het speelbord liggen de gebieden van de Adelaars en de Rozen. Aan het begin van het spel hebben beide partijen dezelfde landschappen.

Elke landschapskaart toont de volgende informatie:

Landschaft
  • de kleur en het symbool rechts op de kaart geven aan van welke partij het gebied is
  • het getal in het vierkant links is het aantal conflictpunten dat dit gebied waard is (zie hieronder)
  • de kleinere getallen in het midden geven aan hoeveel winstpunten het gebied waard is (zie hieronder)

Aan de zijkanten van het speelbord wordt voor elke speler de status getoond.

Spieleranzeige

Hier zie je aan de kleur en het symbool voor welk vorstenhuis de speler op dat moment strijdt. Rechtsboven staat het aantal winstpunten dat hij al heeft behaald en rechtsonder het totale aantal conflictpunten op de door hem in fase 3 uitgespeelde op verzorgingskaarten. Daaronder zie je bij jezelf de verzorgingskaarten die je op de hand hebt. Die van de tegenstanders zijn verborgen.

Linksboven zie je de status van het spel.

Statusanzeige

Hier zie je in welke ronde het spel zich bevindt, wie de actieve speler is en welke actie deze moet uitvoeren.

Spelverloop

Het spel loopt met 3 spelers over 9 ronden en met 4 spelers over 8 ronden. Elke ronde bestaat uit 12 fases.

Aan het begin krijgt iedere speler drie verzorgingskaarten met de waarden 3, 4 en 5. De startspeler wordt geloot en de tweede speler in de speelvolgorde wordt automatisch de strateeg. De speelvolgorde is iets anders ten opzichte van andere spellen: linksboven - linksonder - rechtsboven - rechtsonder. Elke ronde is de startspeler als eerste aan de beurt, de startspeler wisselt elke ronde een plek naar voren.

Nu plaatsen alle spelers op volgorde een boerderij.

Gutshof

Hierbij moet je wel opletten dat in je eigen statusoverzicht ook een boerderij is afgebeeld. Wordt er een handelshuis getoond dan moet je daar even op klikken, zodat de afbeelding wisselt. Dan zoek je één van de gebieden uit (meestal uit je eigen kamp) en klik je op de betreffende kaart om een boerderij te plaatsen. Op elk gebied mag maximaal één gebouw staan.

Fase 1 - Plaats van het conflict bepalen
Konfliktort bestimmen

De speler die in de voorafgaande ronde de strateeg heeft gekozen mag nu bepalen waar het conflict plaats gaat vinden. Hij kiest daarvoor twee naast elkaar liggende gebieden uit die bij verschillende vorstenhuizen horen. Hiervoor ga je met de muis over de landschapskaarten, dan worden er telkens twee die naast elkaar liggen met een wit kader gemarkeerd (zoals in de afbeelding het dorp van de Adelaars en de wildernis van de Rozen). Als de gewenste kaarten in het wit zijn omkaderd klik je met de muis.

Fase 2 - Actiekaarten kiezen

Er zijn zes actiekaarten:

De strateeg
Stratege

Als je de strateeg neemt kun je in de volgende ronde bepalen waar het conflict plaats gaat vinden. Daarnaast ontvang je in deze ronde 2 winstpunten.

De boer
Bauer

De boer krijgt in fase 10 drie verzorgingskaarten.

De bouwmeester
Baumeister

De bouwmeester mag een boerderij of handelshuis bouwen, een boerderij omwisselen voor een handelshuis of andersom.

De 5-diplomaat
Diplomat 5

De 5-diplomaat neemt vijf extra conflictpunten met zich mee in het conflict.

De 2-diplomaat
Diplomat 2

De 2-diplomaat neemt twee extra conflictpunten met zich mee in het conflict. Daarnaast krijg je in fase 10 een extra verzorgingskaart.

De verrader
Verräter

De verrader wisselt zijn loyaliteit en loopt dus over naar het vorstenhuis van de tegenstander. Daarnaast ontvang je in deze ronde 1 winstpunt.

In elke ronde wordt één van de actiekaarten uit de stapel gehaald. De startspeler kiest als eerste één van de overgebleven kaarten uit en de rest volgt. Elke kaart kan maar door één speler worden gekozen.

Aktion wählen

Klik op de gewenste actiekaart en bevestig je keuze met "OK".

Het komt soms voor dat het venster ergens aan de rand van het scherm is verborgen. Je kunt deze verplaatsen door aan de rand te klikken en met drag and drop hem naar de gewenste plaats te slepen.

Fase 3 - Verzorgingskaarten spelen
Versorgungskarten

Beginnend met de startspeler, speelt iedereen nu 0 tot 5 verzorgingskaarten en versterkt daarmee het landschap van hun vorstenhuis in het conflict. Klik op de kaarten die je wilt uitspelen, deze krijgen dan een wit kader. Klik op "OK" om je keuze te bevestigen.

In totaal zijn er 23 verzorgingskaarten: 5 x 2, 5 x 3, 5 x 4, 5 x 5, 2 x 6 en 1 x 8.

Fase 4 - Actiekaarten openleggen

Nu worden alle actiekaarten omgedraaid. Als iemand de verrader heeft gekozen wisselt deze nu zijn loyaliteit en loopt over naar het andere kamp.

Fase 5 - Conflict beslechten

Nu worden de conflictpunten voor beide vorstenhuizen met elkaar vergeleken. Hierbij tellen:

  • de conflictpunten op de kaarten van de beide gebieden
  • de uitgespeelde verzorgingskaarten van de spelers (de kaarten van de verrader tellen dus voor het nieuwe vorstenhuis!)
  • de conflictpunten van de beide diplomaten (5 of 2)

Het vorstenhuis dat in totaal het meeste conflictpunten heeft wint. Bereiken beide kampen evenveel punten dan gebeurt er niets en krijgt niemand winstpunten. De verrader (1) en de strateeg (2) ontvangen altijd hun extra punten.

Fase 6 - Winstpunten verdelen
Landschaft

Op de landschapskaart van het verliezende vorstenhuis staan de winstpunten die de spelers van het winnende huis ontvangen. Het aantal punten dat de spelers ontvangen is afhankelijk van het aantal spelers dat de overwinning deelt.

Als in het voorbeeld (dorp) de Adelaars hebben gewonnen en dit vorstenhuis wordt gesteund door één speler dan krijgt deze speler 10 punten. Als er twee spelers loyaal zijn aan de Adelaars dan krijgen ze beiden 6 punten. Bij drie spelers krijgt zij allen 3 punten en bij vier spelers 1 punt.

Daarnaast krijgt de verrader 1 punt en de strateeg 2.

Sieger

Het landschap van het verliezende vorstenhuis wisselt nu van eigenaar. Het wapen van het winnende vorstenhuis wordt in het midden van het speelbord getoond. Om door te gaan moeten alle spelers nu op het wapen klikken. Zo heeft iedereen de tijd en gelegenheid om de uitkomst van de ronde te bekijken.

Fase 7 - Actie bouwmeester uitvoeren

De bouwmeester mag nu een boerderij of handelshuis bouwen, een boerderij omwisselen voor een handelshuis of andersom. Ook mag een gebouw verplaatst worden.

Kontor Gutshof

Bepaal hiervoor eerst bij je naam of je een boerderij of handelshuis wilt bouwen. Door op het getoonde gebouw te klikken wisselt deze van soort. Dan klik je op het gewenste landschap waar je deze wilt bouwen. Let wel op dat boerderijen alleen extra verzorgingskaarten opleveren als deze gebouwd zijn op landschapskaarten van het vorstenhuis dat door jou gesteund wordt.

Als je een gebouw wilt verplaatsten moet je eerst op het gebouw klikken dat weg moet, dan kies je het soort gebouw bij je naam en klik je op de plaats waar deze moet komen.

Gebäude

Bij de gebouwen op de landschapskaarten worden met een gekleurde balk aangegeven van welke speler deze is. Elke speler mag maximaal 3 gebouwen hebben, waarvan maximaal 2 handelshuizen.

Fase 8 - Actie strateeg uitvoeren

De speler die de kaart van de strateeg heeft gekozen krijgt deze rol nu en heeft daarmee het recht om in de volgende ronde te bepalen waar het conflict plaats gaat vinden. Als niemand de kaart heeft gekozen houdt de bestaande strateeg zijn functie. De twee extra overwinningspunten krijg je echter alleen als je ook daadwerkelijk de kaart hebt gekozen.

Fase 9 - Verzorgingskaarten afgeven

De uitgespeelde verzorgingskaarten komen op de aflegstapel.

Fase 10 - Verzorgingskaarten trekken

De boer krijgt als eerste 3 nieuwe verzorgingskaarten. Alle andere spelers (beginnend met de startspeler) krijgen dan per boerderij dat op een landschap staat van hun vorstenhuis een verzorgingskaart. De speler die de 2-diplomat heeft gekozen krijgt er 1 extra.

Let wel op: geen enkele speler krijgt meer dan 3 kaarten en niemand mag meer dan 5 kaarten op de hand hebben! Een boer krijgt dus geen kaarten voor zijn boerderijen, aangezien hij voor zijn actie al 3 kaarten heeft gekregen.

Fase 11 - Actiekaarten teruggeven

De actiekaarten worden ingeleverd en klaar gelegd voor de volgende ronde.

Fase 12 - Wissel van de startspeler

De speler die in de speelvolgorde na de huidige startspeler aan de beurt is wordt de nieuwe startspeler. Het spel gaat nu de volgende ronde verder met fase 1.

De fases waarbij er geen actie van de spelers nodig is worden automatisch uitgevoerd. Bijvoorbeeld als er punten berekend worden of kaarten worden afgelegd, dus de fases 4, 5, 6, 8, 9, 11 en 12.

Speleinde

Het spel eindigt na fase 10 als één van beide vorstenhuizen alle gebieden heeft veroverd, na ronde 9 bij 3 spelers of na ronde 8 bij 4 spelers.

Nu worden er nog punten vergeven voor de handelshuizen: elke speler vermenigvuldigt zijn aantal handelshuizen met het aantal verzorgingskaarten in zijn hand. Het maakt niet uit waar de handelshuizen staan. Er worden maximaal 3 verzorgingskaarten geteld. En aangezien je maximaal 2 handelshuizen mag bouwen kun je nu dus maximaal (3 x 2 =) 6 extra winstpunten scoren.

Deze punten worden opgeteld bij je score. De speler met de meeste punten wint het spel.