11 nimmt! (Take 10!) - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-7 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Bij 11nimmt! draait het net als bij zijn oudere broer 6nimmt! om ossenkoppen. Elke speler probeert zijn 10 handkaarten zo snel mogelijk op op de aflegstapel te krijgen. De waarde van de afgelegde kaart mag maximaal tien hoger zijn dan de bovenste kaart op de aflegstapel. Heb je echter geen passende handkaart, dan 11 nimmt!

Het Speelbord

Spielfeld
  1. Spelersaanduiding (naam, aantal handkaarten en stier-kaarten)
  2. Aflegstapel
  3. Handkaarten
  4. Eigen stier-kaarten
  5. Actie aanduiding

Spelvoorbereiding

In het spel zitten 100 ossenkop-kaarten en 10 stier-kaarten. Elke speler krijgt 10 ossenkop-kaarten, de resterende kaarten dienen als trekstapel. En ossenkop-kaart van de trekstapel wordt als eerste aflegstapel opengelegd. De stier-kaarten worden pas verderop in het spel gebruikt.

Spelverloop

Het spel heeft zoveel speelronden als dat er spelers zijn. Elke speler probeert zijn handkaarten zo snel mogelijk af te leggen. Als je aan de beurt bent, heb je 2 mogelijke acties:

  • En of meerdere handkaarten spelen en op een aflegstapel leggen

of

  • n aflegstapel pakken

Bij het spelen van handkaarten geldt:

  • De kaart moet een hogere waarde hebben dan de kaart op de aflegstapel.
  • Het verschil in waarde tussen de gespeelde kaarten en de bovenste kaart van de aflegstapel mag niet meer dan 10 zijn.

Voorbeeld: Ligt er als bovenste kaart van de aflegstapel een 54, dan mag je daarop enkel kaarten met een waarde tussen de 55 en 64 leggen

Na de 100 wordt de aflegstapel met 1,2,3... voortgezet.

Zolang je geen stier-kaart hebt (zie hieronder) mag je altijd maar n kaart spelen.

Ablegen

Om een kaart af te leggen klik je op die kaart in je hand en dan klik je op de gewenste aflegstapel (in het begin is er natuurlijk maar n stapel).

Daarbij zie je bij de actie aanduiding (5) een groene pijl.

Kun je echter geen passende handkaarten spelen, dan moet je een aflegstapel naar keuze nemen.

Stapel aufnehmen

Om dit te doen, klik je op de actie aanduiding zodat deze verandert in een rode pijl. Nu kun je een aflegstapel uitkiezen. Alle kaarten van die stapel worden nu aan je handkaarten toegevoegd. Als de genomen stapel uit 3 of meer kaarten bestaat, krijg je bovendien ook een stier-kaart (4). Deze stier-kaart geeft je het recht om meerdere kaarten op n aflegstapel te leggen. Hierbij gelden de normale regels voor het spelen.

Voorbeeld: Ligt er als bovenste kaart van de aflegstapel een 54 en je hebt n stier-kaart, dan mag je daarop meerdere kaarten met een waarde tussen de 55 en 64 leggen

Elke keer als een aflegstapel genomen wordt, worden 2 nieuwe kaarten van de trekstapel als nieuwe aflegstapels opengelegd. Tijdens het verloop van een ronde komen er dus steeds meer aflegstapels in het spel.

Mehrfach legen

Als je tijdens het spel nog een stier-kaart verkrijgt, mag je op twee aflegstapels meerdere kaarten leggen. Met drie stier-kaarten op 3 aflegstapels, enzovoort. Heb je meerdere stier-kaarten en wil je echter minder beurten dan mogelijk gebruiken (maar wel minstens n), dan kun je je resterende acties overslaan door op het zwarte poppetje te klikken.

Bullenkarten nehmen

In het geval de 10 stier-kaarten al verdeeld zijn, krijgt de speler die een stier-kaart hoort te krijgen er eentje van de speler die de meeste stier-kaarten heeft. Bij een gelijke stand mag je kiezen van welke speler je een stier-kaart neemt.

Zodra een speler er in slaagt om al zijn handkaarten af te leggen eindigt de spelronde. Nu worden het aantal ossenkoppen (dus niet het aantal kaarten of de waarde erop) op de overgebleven handkaarten van de tegenspelers als minpunten genoteerd. De speler met de meeste minpunten start de nieuwe ronde.

Speleinde

Het spel eindigt nadat er net zoveel rondes gespeeld zijn als er spelers mee doen. Wie dan de minste minpunten heeft is de winnaar van het spel.