Carcassonne - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-5 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Spielfeld

De spelers bouwen gezamenlijk aan een landschap met steden en straten. Iedere speler probeert zoveel mogelijk punten te behalen door het plaatsen van ridders op straten of in steden. Het is ook mogelijk om boeren op weiden te plaatsen of monniken in een klooster.

Spelverloop

nächstes Kärtchen

Als je aan de beurt bent moet je een tegel aanleggen. Dat betekent dat een tegel moet passen. Dus moeten straten aan straten, weiden aan weiden en steden aan steden worden gelegd. Met de blauwe pijl kan je de tegel draaien om het passend te krijgen (afbeelding links). Dan klik je op de kaart (afbeelding boven) op een vrije plek waar je de tegel wilt leggen.

Aansluitend mag je op de gelegde tegel (en alleen daar!) een ridder (of boer) inzetten. Op de gelegde tegel worden kleine vierkantjes getoond. Klik op één van deze om daar het speelfiguur te plaatsen. Let er op dat je alleen op of in een weide/stad/straat mag plaatsen als op of in deze nog geen andere speelfiguur staat. Er kunnen daardoor alleen meerdere ridders in een stad (resp. straat, weide) komen als later de twee gescheiden delen verbonden worden!

Spielfiguren

Rechtsboven staan de namen van de spelers. Daarnaast zie je de tot dan toe behaalde punten en daaronder de nog beschikbare ridders waarvan iedereen aan het begin van het spel 7 heeft gekregen.

Punten

Je krijgt punten voor:

Steden

Zodra een stad afgebouwd is krijgen de spelers die de meeste ridders in deze stad hebben punten. Voor iedere tegel die de stad groot is en voor ieder wapen krijgen zij 2 punten. Een uitzondering geldt voor een stad die bestaad uit 2 tegels. Daarvoor krijgen de spelers maar 2 punten in plaats van 4. De speelfiguren worden teruggegeven aan de eigenaren. Als een stad aan het einde van het spel niet af is telt iedere tegel en ieder wapen maar voor één punt.

Straten
Ausschnitt Spielfeld

Zodra een straat klaar is krijgen de spelers die de meeste ridders op deze straat hebben punten. Voor iedere tegel dat de straat lang is krijgen zij één punt (de straat in het voorbeeld hierboven krijgt 7 punten). Straten worden door kruisingen of huisjes begrenst. De speelfiguren worden aan de eigenaren teruggegeven. Straten die aan het einde van het spel niet af zijn worden op dezelfde manier geteld.

Kloosters

Als een klooster volledig omsloten is door tegels dan geldt dat hij zoveel punten krijgt als er tegels aan het klooster grenzen (ook diagonaal) plus 1 punt voor het klooster zelf (maximaal 9 punten dus). Als al deze tegels gelegd zijn krijgt de speler de 9 punten en krijgt hij zijn ridder weer terug. Is bij het speleinde het klooster niet afgebouwd dan krijgt hij punten voor elke tegel die aan het klooster grenst plus 1 punt voor het klooster zelf.

Weiden

Deze worden alleen bij het speleinde geteld. Een boer kan je dus niet eerder terugkrijgen. Bij het speleinde krijgen de spelers met de meeste boeren op de weide voor iedere afgeronde stad die aan de weide ligt 3 punten. Iedere speler mag iedere stad alleen één keer laten tellen. Let op: de uitgever heeft ondertussen meerdere keren de regels aangepast, met name de regels rondom de weides. BSW heeft hiermee rekening gehouden door de oorspronkelijke regel als option "old" te implementeren (zie onder de opties). Helaas kunnen niet alle mogelijke regelwijzigingen meegenomen worden, dus de hier beschreven regels gelden, ook wanneer er ondertussen meerdere regels zijn die daarvan afwijken.

Speleinde

Het spel eindigt als alle 72 tegels gelegd zijn. Als een getrokken tegel niet past verdwijnt deze uit het spel en trekt de speler die aan de beurt is een nieuwe.

Opties

old

Na de verkiezing tot "Spiel des Jahres" heeft de uitgever de regels verandert. Hierboven zijn de nu geldende regels uitgelegd. Je kunt in BrettspielWelt echter ook volgens de oude regels spelen. Dan worden de boeren in de weides anders geteld:

Aan het einde van het spel worden voor elke afgeronde stad 4 punten vergeven aan de speler die op de aangrenzende weides de meeste boeren hebben. Let op: door de uitbreidingen die later zijn uitgekomen (CCE, CCHuB, CCBuD, etc) kan het zijn dat er problemen zijn met de telling van de weides. Derhalve is de option old alleen aan te raden met de basisversie!

fluss (De Rivier)

Bij 'Spiel 2001' in Essen verscheen de uitbreiding "De Rivier". Aan het begin van het spel leggen de spelers eerst de tegels van een rivier aan. Is de rivier compleet dan gaat het spel verder met de andere tegels.

Uitbreidingen