Doppelkopf - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 4 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Spelverloop

Voor een ervaren Doppelkopfspeler spreekt alles eigenlijk voor zich. Voor de beginner is het spel in het begin wat onoverzichtelijk. Het helpt als je een paar mensen vraagt om een spel voor beginners te spelen.

Aan het begin van het spel moeten de spelers om beurten in het midden van het speelveld klikken of ze een voorbehoud maken of niet (Gezond).

Als een speler aan de beurt is moet hij altijd eerst een kaart uitkiezen (op de linker helft van de kaart klikken) en dan op de knop "Kaart spelen" klikken.

Spelregels

De Doppelkopf speelkaarten

Het kaartspel bestaat uit 12 kaarten van 4 kleuren Klaver (K), Schoppen (S), Harten (H) en Ruiten (R). Dit is tevens de volgorde van de kleurensterkte.

Per kleur zijn er 2 Azen (11), 2 Tienen (10), 2 Heren (4), 2 Vrouwen (3), 2 Boeren (2) en 2 Negens (0). Er wordt dus ook met negens gespeeld. De getallen tussen haakjes geven de waarde aan van elke kaart.

Spelers en teams:

Doppelkopf wordt met vier spelers gespeeld. In het standaard spel spelen de spelers die de Klaver vrouwen hebben (Re-team) tegen de beide anderen (Contra-team). Welke spelers de Klaver vrouwen hebben wordt pas duidelijk als deze uitgespeeld worden. Dit kan dus betekenen dat het pas in de laatste ronde duidelijk wordt wat de teams zijn. Het is echter ook mogelijk dat één speler tegen de andere drie speelt (Solo).

Troef of geen troef:

In principe moet je altijd bedienen als je dat kan (dezelfde kleur spelen als is uitgespeeld). Indien je niet kan bedienen kan een troef uitgespeeld worden of een willekeurige kaart worden opgegooid (geen troef).

Standaardspel:

Bij het standaardspel zijn de volgende kaarten troef: H10, KV, SV, HV, RV, KB, SB, HB, RB, RA, R10, RH, R9. Doordat alle kaarten tweemaal in een spel voorkomen zijn er 26 troeven in het spel. Om het iets overzichtelijker te maken: H10, alle vrouwen, alle boeren, de overige ruitenkaarten. De volgorde van vrouwen en boeren is in de hierboven genoemde kleurensterkte.

Alle andere kaarten zijn geen troef en hebben de volgorde: A, 10, H, 9. Er zijn dus 22 troefloze kaarten in het spel (let op de uitzondering van de H10)!

Solospel (bijzonder spel):
  • Vrouwensolo: Alle vrouwen zijn troef in de volgorde K, S, H, R. Er zijn dus 8 troeven. Alle andere kaarten zijn geen troef en hebben de volgorde: A, 10, H, B, 9.
  • Boerensolo: Alle boeren zijn troef in de volgorde K, S, H, R. Er zijn dus 8 troeven. Alle andere kaarten zijn geen troef en hebben de volgorde: A, 10, H, V, 9.
  • Kleurensolo in K, S, H, R: H10, alle vrouwen en alle boeren zijn troef (net als in het standaard spel). RA, R10, RH en R9 worden vervangen door de de desbetreffende kaarten van de gekozen kleur. Let op: Bij een Harten solo blijft de H10 hoog! Er zijn dan twee troeven minder in het spel.
  • Azensolo: Er zijn geen troeven. De kaarten hebben de volgorde: A, 10, H, V, B, 9.
Bruiloft:

Als een speler in het bezit is van beide KV heeft hij een 'bruiloft'. Zijn maat (partner) wordt degene die binnen de eerste drie slagen de eerste slag binnenhaalt die niet naar degene met de Bruiloft gaat (verduidelijkingsslag). Wordt de bruiloft niet gemeld of haalt hij de eerste drie slagen zelf binnen dan speelt hij een Kleurensolo in Ruiten.

Spelverloop:

Als een ronde begint en iedereen kaarten heeft gekregen wordt eerst de voorbehoudsvraag gesteld. De speler links van de deler geeft aan of hij een voorbehoud maakt of niet (dan zegt hij "Gezond"). Daarna gaat het met de klok mee verder totdat alle spelers om een voorbehoud zijn gevraagd. Aansluitend moeten alle spelers die een voorbehoud hebben gemeld aangeven welk soort voorbehoud ze melden.

Een solo heeft voorrang boven een bruiloft (voor bruiloft eerst op "Geen solo" klikken). Als meerdere spelers een solo melden dan heeft de eerste speler die aan de beurt was voorrang. De speler die een solo speelt wordt niet automatisch startspeler.

Aan- en afkondigen:

Aankondigen:

Met het aankondigen van "Re" (Re-team) of "Contra" (Contra-team) geeft de aankondiger aan dat hij gelooft samen met zijn maat de ronde te kunnen winnen (let wel op: er zijn ook ontelbare 'tactische' redenen voor een aankondiging, maar dat pas niet op deze pagina!). Een aankondiging kan worden gedaan zolang de speler nog 11 kaarten op handen heeft. Bij een bruiloft kan geen aankondiging worden gemaakt zolang de verduidelijkingsslag niet is gemaakt. Als de verduidelijking met de eerste slag wordt gemaakt dan moet de aankondiger nog 11 kaarten op de hand hebben, met de tweede slag nog 10 kaarten en met de derde nog 9.

Afkondigen:

Uitsluitend na een aankondiging kan de maat door een afkondiging de waarde van het spel verhogen. Afkondigingen zijn: "geen 90" met 10 (9, 8) kaarten op de hand, "geen 60" met 9 (8, 7) kaarten op de hand, "geen 30" met 8 (7, 6) kaarten op de hand en "zwart" met 7 (6, 5) kaarten op de hand. De aantallen tussen haakjes zijn indien de verduidelijking tijdens een bruiloft na de tweede respectievelijk de derde slag heeft plaatgevonden. De afkondiging houdt in dat de tegenpartij geen 90 (60, 30) punten zal halen of in het geval van "zwart" helemaal geen punten. Afkondigingen kunnen ook vroegtijdig plaats vinden, maar moeten op volgorde worden uitgevoerd.

Speleinde en waardering:

Speleinde

Het spel bevat in totaal 240 punten. Het Re-team heeft gewonnen als zij 121 (151, ...) punten behaald hebben. Het Contra-team wint met 120 (151, ...) punten. De getallen tussen haakjes gelden indien er afkondigingen zijn gedaan. Als er "Contra" en niet tevens een "Re" is aangekondigd dan heeft het Re-team 120 punten nodig om te winnen.

Waardering

De waardering vindt plaats door plussen en minnen: in het standaard spel krijgen de spelers van het winnende team punten met een positieve waarde, de spelers van het verliezende team punten met een negatieve waarde. De punten zijn:

Gewonnen1 punt
Aankondiging Contra/Re2 punten per aankondiging
Met 90/60/30/zwart gespeeldper afkondiging 1 punt
Geen 90/60/30/zwart afgekondigdper afkondiging 1 punt
Bijzondere puntentegen de Klaver Vrouwen gewonnen 1 punt, Doppelkopf (slag met 40+ punten) 1 punt, Ruiten Aas (de vos) van de tegenpartij gevangen 1 punt, Met Klaver Boer (Kareltje) de laatste slag halen 1 punt.

Deze punten worden voor een solospeler verdrievoudigd en bij een winstpartij bijgeschreven. Bij een verliespartij worden deze afgetrokken. De drie tegenstanders krijgen de enkelvoudige punten af- dan wel bijgeschreven.

Wordt een standaardpartij door de Re kant gewonnen (zonder extra punten tijdens het spel) dan krijgen zij dus 1 punt. Wint de Contra partij dan krijgt dus deze 2 punten (eerste bijzondere punt). Deze waarde wordt dus verhoogd door aan- en afkondigingen en de laatste drie bijzondere punten.

Een wedstrijd Doppelkopf wordt gespeeld over 16 ronden. Na elke ronde wordt gevraagd of iedereen wil doorspelen. De winnaar is degene met de meeste punten na 16 ronden.

Met /option turnier speel je de toernooi variant. Dit houdt in dat er 20 spellen worden gespeeld en daarnaast per speler 1 verplichte solo (dus in totaal 24 spellen). Elke speler krijgt bij zijn eerste solo het recht om uit te komen.

Opties

turnier

Als een ronde begint en iedereen kaarten heeft gekregen wordt eerst de voorbehoudsvraag gesteld. De speler links van de deler geeft aan of hij een voorbehoud maakt of niet (dan zegt hij "Gezond"). Daarna gaat het met de klok mee verder totdat alle spelers om een voorbehoud zijn gevraagd. Aansluitend moeten alle spelers die een voorbehoud hebben gemeld aangeven welk soort voorbehoud ze melden.

Een solo heeft voorrang boven een bruiloft (voor bruiloft eerst op "Geen solo" klikken). Als meerdere spelers een solo melden dan heeft de eerste speler die aan de beurt was voorrang. De speler die een solo speelt wordt niet automatisch startspeler.

Als er met /option turnier wordt gespeeld dan geldt het volgende:

Als meerdere spelers in hetzelfde spel een voorbehoud hebben gemeld geldt de volgende volgorde:

1. verplichte solo,
2. vrijwillige solo,
3. bruiloft.

De eerste solo geldt als verplichte solo en mag uitkomen.