Dvonn - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Spielfeld

De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het gehele spel ook in het Nederlands worden gespeeld!

De spelers proberen zo hoog mogelijke torens van stenen te controleren. De kleur van de bovenste steen geeft aan van wie de toren is. Daarbij moet een toren altijd in contact blijven met het leven (in de vorm van de rode, neutrale Dvonn stenen). Zodra een toren niet meer (via andere torens) verbonden is met een rode steen wordt de toren onmiddellijk uit het spel genomen.

Spelverloop

Wit begint altijd het spel. Elek speler verplaatst nu om beurten een van zijn stenen of torens (waarvan de bovenste steen van zijn kleur is). Daarvoor gelden de volgende regels:

  • Een eigen steen mag één plek worden verplaatst in een rechte lijn.
  • Een eigen toren mag precies zoveel plekken worden verplaatst als de toren hoog is. De verplaatsing moet in een rechte lijn gebeuren.
  • Het doel mag niet leeg zijn
  • Het is tevens toegestaan om stenen en torens dusdanig te verplaatsen dat ze op rode Dvonn stenen terecht komen.
  • De te verplaatsen toren mag niet geheel omgeven zijn door andere torens. In het begin van het spel kunnen dus alleen de stenen aan de rand verplaatst worden.
  • Als door een verplaatsing van een toren deze toren of andere torens worden gescheiden van het leven (de rode Dvonn stenen) dan worden deze direct uit het spel verwijderd.
  • Het verplaatsen is verplicht. Wie niets meer kan doen wacht op de andere speler totdat deze klaar is.
Beispiel

Als wit de gemarkeerde toren weghaald, heeft de zwarte toren rechts geen verbinding meer met het leven en wordt uit het spel genomen. Zo kun je ook hele groepen isoleren en daarmee elimineren.

Speleinde

Spielende

Het spel eindigt als geen van beide spelers nog een toren kan verplaatsen. Per speler worden de hoogte van de torens bij elkaar opgeteld. De speler die uiteindelijk opgeteld de hoogste torens heeft wint het spel.

Opties

time

Hierbij krijgen beide spelers x minuten bedenktijd voor het spel. Als een speler BrettspielWelt verlaat wordt de tijd stopgezet. Overschrijft een speler de tijdslimiet dan heeft deze verloren.

profi

Het spel start met een opbouwfase. Dat betekent dat de stenen aan het begin van het spel niet willekeurig verdeeld zijn, maar dat de spelers deze zelf plaatsen. Wit begint met het plaatsen van een rode Dvonn steen, vervolgens zwart en daarna weer wit. Zwart gaat vervolgens verder met het plaatsen van de gewone stenen, waarbij zwart en wit om beurten een steen plaatsen. Wit begint uiteindelijk weer het spel.

log

Om het spel na afloop te kunnen analyseren kun je alle zetten laten registeren. De logfile kun je later op deze pagina oproepen. Een handleiding om de logs te kunnen analyseren vind je op het Dvonn forum.