Nieuws

Wie jedes Jahr, unser wunderbares Sommertreffen auf der Marienburg in Zell vom 21.08-25.08.2019. Ab Heute 17.06.2018 - 19:00 Uhr Anmeldung! Wir freuen uns auf Euch!
BSW-Team am Donnerstag, 24. Juni 2021 12:04 Uhr MESZ.

Fürsten von Florenz (De Vorsten van Florence) - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 3-5 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Spielfeld

De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het gehele spel ook in het Nederlands worden gespeeld!

Florence - Bolwerk en centrum voor alle soorten kunstenaars. Elke speler probeert zo veel mogelijk prestige voor zijn hof te winnen door kunstenaars aan te trekken die daar werken volbrengen en door zijn hof uit te bouwen.

Het Speelbord

Künstler

Het linker deel van het scherm bevat een lijst van alle kunstenaars in het spel met daarbij de door hen geprefereerde gebouwen, landschappen en vrijheden. Als ze een grijze achtergrond hebben dan moet je kiezen welke van de kunstenaars je wilt behouden (zie afbeelding hierboven). Een persoon met een lichte rode / blauwe / oranje / turqoise / paarse achtergrond heeft voor de bijbehorende speler een werk voltooid en kunnen geworven / weggekocht worden (je kunt je eigen kunstenaars niet wegkopen). Een persoon met een donkere achtergrond in een van die kleuren zijn van jezelf en kunnen nog een werk voltooien.

De afbeelding toont een voorbeeld van de lijst van alle kunstenaars voor de rode speler (de andere spelers kunnen deze niet zien). Hij heeft de Mathematicus, de Cartograaf, de Componist en de Orgelbouwer nog op zijn hand. De Pharmaceut en de Medicus heeft hij al uitgespeeld. Geel heeft de Fysicus al uitgespeeld en blauw de Rechtsgeleerde.

Freiheiten und Handkarten

Het middelste deel toont het overzicht van je hof. Het bovenste deel laat zien welke vrijheden je bezit. De tweede rij met icoontjes geeft van links naar rechts weer hoeveel goochelaars je hebt, het aantal bouwmeesters, de bonus- prestige en wervingskaarten. Bij de wervingskaarten staan twee getallen: de linker is het aantal wervingskaarten dat je nog kan gebruiken en de rechter is het aantal verbruikte die door andere spelers zijn gebruikt om je kunstenaars over te nemen.

Klik je op het icoontje voor je bonus- of prestigekaarten dan kan je zien welke kaarten je hebt. Door te klikken op het icoontje van de wervingskaarten sluit je dit venster weer. Als je in fase B op het icoontje van de wervingskaarten klikt krijg je een lijst te zien met alle kunstenaars van andere spelers die een werk hebben voltooid. Als je ook een wervingskaart hebt kan je kiezen welke kunstenaar je wilt overnemen. Het venster kan je sluiten door op de X te klikken als je de wervingskaart later wilt gebruiken.

Geld- und Rundenanzeiger

In het rechter gedeelte zie je in de bovenhoek hoeveel geld (1400) je hebt. Daaronder staan het aantal prestigepunten (8) dat je gehaald hebt. Het onderste getal geeft aan in welke ronde (5) het spel zich bevindt met daarnaast tussen haakjes de minimum werkwaarde van werken (15) die deze ronde voltooid worden.

Bauplan

Midden in het venster zie je de bouwplaats van je hof, waar je alle gebouwen en landschappen gaat bouwen. Het Palazzo is bij elke speler vanaf het begin van het spel al gebouwd.

Spieleranzeige

Hier zie je de status van alle spelers. Eigenlijk is dit een miniatuurweergave van alle gegevens in het midden van het speelveld. Er is hier echter ook aanvullende informatie te vinden. De groene stip geeft aan wie aan de beurt is. Tijdens de veiling geeft een rode stip aan wie er voor dit object gepast heeft en een gele geeft aan dat de speler nog meedoet aan de veiling.

Onder de stippen zie je achter P: een getal staan. Deze geeft aan hoeveel personenkaarten de speler heeft. Dit zijn de voltooide en de nog niet voltooide werken. De wervingskaarten worden niet meegeteld. Het grote getal geeft aan hoeveel prestigepunten de betreffende speler heeft. In de mini-bouwplaats er links naast zie je aan de kleur van het Palazzo met welke kleur deze speler speelt.

Klik je rechts op de status van een speler dan zie je het spel vanuit het perspectief van die speler. De naam onder de bouwplaats verandert ook. Je kunt hier alleen niet kijken welke personen-, bonus- en prestigekaarten deze speler heeft en hoeveel geld hij bezit.
Klik weer op je eigen status rechts om je eigen gegevens te zien. Dit kan nodig zijn als je het spel bent verlaten en opnieuw instapt.

Spelverloop

Elke speler begint met 3.500 Florijn als startkapitaal. Er worden 7 ronden gespeeld die telkens uit 2 fases bestaan. Fase A is een veiling waarbij elke speler een object koopt. In fase B voert elke speler 2 acties uit.

Künstlerauswahl

Je begint ook met 4 kunstenaars (in de vorm van personenkaarten) waarvan je er 3 mag houden. De eerste actie die je moet doen is op de kunstenaar te klikken die je niet wilt houden.

Fase A - de veiling

Auktion

Hierna start de eerste veiling. De startspeler zoekt 1 van de mogelijke 7 objecten uit door erop te klikken. Hiermee biedt je automatisch 200 Florijn voor dit object. Alle spelers die vervolgens aan de beurt zijn kunnen het bod met precies 100 Florijn verhogen (op het geld klikken) of passen voor dit object (op de blauwe pijl klikken). Het object dat geveild wordt telkens onderstreept met de kleur van de laatste bieder. Elke ronde kan een speler slechts één object kopen en elk object kan maar één keer geveild worden. Als het object geveild is mag de volgende speler in de speelvolgorde die nog niets gekocht heeft het volgende object veilen (dit kan weer de startspeler zijn dus). Dit gaat net zo lang door totdat alle spelers iets gekocht hebben. De laatste speler koopt dus standaard een object voor 200 Florijn.

Landschappen
Wald See Park

Er zijn 21 verschillende kunstenaars. Hiervan prefereren er 9 bossen voor hun ontspanning, 7 prefereren meren en 5 parken. Als het betreffende landschap in je hof aanwezig is als zij een werk volbrengen verhoogt dit de werkwaarde met 3.

In tegenstelling tot goochelaars verhogen twee dezelfde landschappen de werkwaarde niet nog verder, maar leveren wel direct 3 prestigepunten op en kunnen relevant voor prestige- en bonuskaarten zijn. Elke type landschap zit 6 keer in het spel.

Bauen

Als je een landschap koopt moet je deze direct in je hof plaatsen (zie afbeelding). Met de bovenste dubbele pijl kan je het landschap spiegelen, met de binnenste pijlen kan je deze draaien en met de driehoekjes kan je deze verplaatsen. Als je op het vinkje klikt plaats je het landschap op de aangegeven plek. Let op: het bouwen van gebouwen kan je afbreken door op de X te klikken in dit venster, maar daarmee gooi je het landschap weg (terwijl je er wel voor betaald hebt tijdens de veiling).

Goochelaar
Gaukler

Goochelaars verhogen de werkwaarde van elk werk met 2 punten. Meerdere goochelaars worden bij elkaar opgeteld.

Bouwmeester
Baumeister

De bouwmeester vereenvoudigt het bouwen van gebouwen. Als je een bouwmeester hebt gekocht kosten de gebouwen slechts 300 Florijn in plaats van 700. Heb je twee bouwmeesters in je hof dan mogen de gebouwen ook naast elkaar worden gebouwd. Als je zelfs drie bouwmeesters hebt is het bouwen van gebouwen geheel gratis. Het kopen van een tweede en een derde bouwmeester levert daarnaast ook nog eens 3 prestigepunten op. Niemand mag meer dan 3 bouwmeesters hebben en er zitten er in totaal 6 in het spel.

Prestigekaarten

Prestigekaarten leveren aan het eind van het spel 3 tot 8 prestigepunten op en de soort kaart is verborgen voor de andere spelers. Op de kaart staat een voorwaarde die aan het eind van het spel vervuld moet zijn om de punten te krijgen. Als je een prestigekaart koopt kan je kiezen uit 5 verschillende kaarten. Klik hier weer op de kaarten die je niet wilt hebben. Deze worden dan weer op volgorde van klikken onderop de stapel teruggelegd.

Wervingskaarten
Abwerbekarten

Aangezien het aantal kunstenaars beperkt is kun je met een wervingskaart een kunstenaar in dienst nemen die reeds bij een tegenstander een werk heeft voltooid.

Abwerben?

Bij het kopen van de kaart wordt een venster getoond met de beschikbare kunstenaars die al een werk voor een andere speler hebben voltooid. Klik op de gewenste kunstenaar om deze te werven of klik op de X om de wervingskaart voor later te bewaren.

In de afbeelding hebben de Fysicus (voor geel) en de Rechtsgeleerde (voor blauw) al een kunstwerk voltooid. Rood krijgt deze beiden dus als keuze.

Als je niet gelijk een kusntenaar wilt verwerven klik je op de X om de wervingskaart voor later te bewaren. Als je in fase B aan de beurt bent kun je dit venster weer openen door op het meest rechter icoontje te klikken. Dit telt dan niet als 1 van de 2 mogelijke acties. Er zitten in totaal slechts 5 wervingskaarten in het spel.

Met wervingskaarten kan je niet direct een werk voltooien, maar in elk ander opzicht tellen ze mee als personenkaarten (kunstenaars). Bij het werven van een kunstenaar krijgt de andere speler de (nu gebruikte) wervingskaart en ondervindt er daardoor geen nadeel van. Je kunt geen kunstenaar van jezelf werven.

Fase B - de acties

Phase B

In fase B kunnen de spelers om beurten telkens 2 acties uitvoeren. Dan kunnen ze kiezen uit:

 • 1 vrijheid kopen (300 Florijn)
 • 1 personenkaart kopen (300 Florijn)
 • 1-2 bonuskaarten kopen (300 Florijn)
 • 1-2 gebouwen bouwen (700/300/0 Florijn)
 • 1-2 werken voltooien
 • een actie laten vervallen (blauwe pijl)

Klik op de gewenste actie in het venster om deze uit te voeren.

Vrijheden
Freiheiten

Een vrijheid kost 300 Florijn. De drie verschillenden vrijheden zijn de vrijheid van reizen, van mening en van religie. Voor elke vrijheid zijn er telkens 7 kunstenaars die deze prefereren. Op dezelfde manier als landschappen verhoogt een vrijheid de werkwaarde van een werk met 3. Je mag slechts één vrijheid per beurt kopen en van elke vrijheid mag je er maar één in je bezit hebben. Van elke vrijheid zit er 1 minder in het spel dan het aantal spelers dat meespeelt.

Personenkaarten
Personenkarte

Om werken te voltooien en daarmee prestigepunten te verzamelen heb je veel kunstenaars nodig aan je hof. Kunstenaars krijg je onder andere door personenkaarten (of je koopt ze weg met verwervingskaarten). Je mag maar 1 personenkaart per ronde kopen. Een personenkaart met daarop een kunstenaar kost 300 Florijn. Elke kunstenaar heeft een voorkeur voor een specifiek gebouw, een bepaald landschap en een vrijheid. Hoe meer je daarvan in je hof hebt hoe waardevoller het werk is dat hij voltooit.

Als je een personenkaart koopt krijg je de keuze uit 5 verschillende (de grijze in de afbeelding links). Net als in het begin van het spel klik je op de 4 kaarten die je niet wilt hebben. Er zijn 21 verschillende personenkaarten en in latere ronden kunnen er minder dan 5 of zelfs geen enkele voorradig zijn.

Bonuskaarten
Bonuskarte

Een bonuskaart kost 300 Florijn. Deze verhoogt eenmalig de werkwaarde van een werk nadat de kaart afgelegd wordt en daarna vervalt hij. De verhoging van de werkwaarde hangt af van de mate waarin je aan de voorwaarden voldoet die op de kaart staan. Als je een bonuskaart koopt kan je kiezen uit 5 verschillende kaarten. Klik hier weer op de kaarten die je niet wilt hebben. Deze worden dan weer op volgorde van klikken onderop de stapel teruggelegd. Er zitten 20 verschillende bonuskaarten in het spel.

Gebouwen bouwen
Gebäude

Als je ervoor kiest om een gebouw te bouwen verschijnt er een nieuw venster zoals getoond in de afbeelding. Klik op het gewenste gebouw en plaats deze in je hof op dezelfde manier als een landschap. Elk gebouw levert direct 3 prestigepunten op.

Een gebouw kost in eerste instantie 700 Florijn en de gebouwen in je hof mogen niet aan elkaar grenzen (wel op de hoek). Als je een bouwmeester hebt gekocht kosten de gebouwen slechts 300 Florijn. Heb je twee bouwmeesters in je hof dan mogen de gebouwen ook naast elkaar worden gebouwd. Als je zelfs drie bouwmeesters hebt is het bouwen van gebouwen geheel gratis.

Net als vrijheden en landschappen verhogen gebouwen de werkwaarde van een voltooid werk. Gebouwen verhogen deze echter met 4. De gebouwen hebben verschillende groottes: de 2 kleine gebouwen (2 velden) worden maar door één kunstenaar geprefereerd, de 5 middelgrote gebouwen (3 velden) door 2 verschillende kunstenaars en de drie grote gebouwen (7 velden) worden door 3 verschillende kunstenaars geprefereerd. Elk gebouw zit slechts 3 keer in het spel. Een speler kan nooit twee dezelfde gebouwen bouwen.

Werken voltooien

Een werk voltooien is niet alleen gratis maar levert zelfs geld en/of prestige op.

Om een werk te voltooien klik je op "Werk". Vervolgens klik je op de gewenste kunstenaar links in beeld die je een werk wilt laten voltooien. De werkwaarde (WW) van een werk wordt als volgt berekend:

 • + 4 WW voor het passende gebouw
 • + 3 WW voor het passende landschap
 • + 3 WW voor de passende vrijheid
 • + 2 WW voor elke goochelaar
 • + 1 WW voor elke personenkaart (uitgespeeld of op de hand, inclusief wervingskaarten)
 • + X WW voor uitgespeelde bonuskaarten

Je hoeft niet alle extra verhogingen te halen. Het totaal van de verhogingen geeft de werkwaarde. Voor het werk moet je echter wel in elke ronde een minimum werkwaarde halen om een werk te kunnen voltooien:

Ronde1234567
Minimum7101214151617
Bonuskarte spielen

Als je een bonuskaart wilt spelen om de waarde van een werk te verhogen dan klik je voordat je de kunstenaar kiest op het middelste icoontje boven je bouwplaats. Je krijgt nu een overzicht van je bonuskaarten. Klik op de blauwe punt voor de kaarten die je wilt gebruiken, vervolgens kies je de gewenste kunstenaar en de bonuspunten worden automatisch meegerekend.

Werk vollbracht

De werkwaarde van een voltooid werkt wordt vermenigvuldigd met 100 Florijn. Hierna kan je dit volledig of gedeeltelijk omzetten in prestigepunten: per 200 Florijn krijg je dan 1 prestigepunt. Klik op de dubbele pijl om de verdeling in geld en prestigepunten aan te passen. Klik op het vinkje om deze te accepteren.

Na elke beurt krijgt de speler die het beste werk (qua werkwaarde) heeft voltooid 3 extra prestigepunten. Bij een gelijke stand krijgen al de betreffende spelers deze punten.

Speleinde

Het spel eindigt na 7 ronden. Nu worden de punten voor de prestigekarten berekend en bij de stand van de spelers opgeteld. De speler met de meeste prestigepunten wint het spel. Bij een gelijke stand wint de speler met het meeste geld.

Bijzonderheden

 • Je verdient normaal gesproken alleen geld met het voltooien van werken. Als je echter dringend extra geld nodig hebt is het mogelijk om rechtsboven in de hoek op de zak met geld te klikken om prestigepunten om te zetten in geld. Elk prestigepunt levert dan echter maar 100 Florijn op. Als je tijdens de veiling meer biedt dan je aan geld in voorraad hebt gebeurt deze omzetting automatisch.
 • Tijdens de veiling moet je altijd iets kopen, tenzij je helemaal geen geld en prestigepunten meer hebt om dit te doen.
 • Het bouwen van gebouwen kan je afbreken door op de X te klikken in het venster waarmee je ze positioneert.
 • Het voltooien van een werk kan je afbreken door op een kunstenaar te klikken die niet van jou is.
 • Je kunt het gebruik van een wervingskaart ook altijd annuleren door op de X te klikken in het menu. Alle andere acties kan je niet (of zonder gevaar) afbreken. Bij het positioneren van een landschap bijvoorbeeld kan je wel op de X klikken, maar daarmee gooi je het landschap weg (terwijl je er wel voor betaald hebt tijdens de veiling).

Je vindt een lijst van de bonus- en prestigekaarten op een aparte pagina.