Notre Dame - Actie- en personenkaarten

De negen actiekaarten in Notre Dame:

Kloosterschool
Klosterschule

Je mag één eigen invloedssteen in de kloosterschool van een stadswijk zetten. Daarna ontvang je zo veel invloedsstenen uit de algemene voorraad als er nu aan invloedsstenen in de kloosterschool liggen.

Bank
Bank

Je mag één eigen invloedssteen in de bank van je stadswijk zetten. Daarna krijg je net zoveel goudstukken uit de voorraad als het totaal van invloedsstenen in je bank. Als er niet genoeg goudstukken meer in de algemene voorraad liggen, ontvang je de stuk(ken) van de speler die op dat moment de meeste bezit.

Residentie
Residenz

Je mag één eigen invloedssteen in de residentie van je stadswijk zetten. Daarna krijg je zoveel prestigepunten als er nu aan invloedsstenen in je residentie liggen.

Koetshuis
Kutscherei

Je mag één eigen invloedssteen in het koetshuis van je stadswijk zetten. Daarna beweeg je je koets zoveel marktplaatsen verder als er stenen in het koetshuis liggen. De koetsen rijden altijd van marktplaats naar marktplaats over de verbindende straten (kruispunten zonder marktplaatsen worden niet meegeteld bij het aantal stappen). Daarbij speelt het geen rol of het een eigen of vreemde markt is. Op een marktplaats mogen meerdere koetsen staan. Het aantal stappen hoeft niet volledig uitgereden te worden, je mag ook eerder stoppen. Eindigt de rit van de koets op een marktplaats waar een boodschap op ligt, dan mag je deze pakken en direct de daarbij behorende bonus uitvoeren.

Als je de actie koetshuis uitgekozen hebt, verschijnt het volgende actieveld:

Dan klik je daarna op het overzichtsbord op de marktplaats waar je naartoe wilt rijden.

Kutsche ziehen

Als daar een boodschap ligt, word je gevraagd of je deze wilt pakken of wilt laten liggen:

Botschaft nehmen?

Er zijn vier verschillende soorten boodschappen:

Botschaft 1
  • een prestigepunt en een goudstuk
Botschaft 2
  • twee prestigepunten en een invloedssteen
Botschaft 3
  • drie prestigepunten en je rattensteen een veld terug zetten
Botschaft 4
  • vier prestigepunten

Je moet eerst van iedere kleur een boodschap bezitten voordat je een tweede boodschap van een gelijke kleur mag opnemen. Deze regel geldt niet meer als er van een kleur geen boodschappen meer zijn.

Hotel
Gasthaus

Je zet een invloedssteen in het hotel van je stadswijk. Als er dan 1-3 stenen in het hotel liggen, mag je 1 van de volgende acties uitvoeren:

  • een goudstuk nemen
  • een invloedssteen nemen
  • de rattensteen één veld terugzetten

Zodra je minstens vier stenen in het hotel hebt liggen mag je twee van deze acties uitvoeren. Dat mogen twee gelijke of verschillende acties zijn.

Vertrouweling
Vertrauter

In plaats van een invloedssteen zet je je vertrouweling in een willekeurig ander veld van je stadswijk en daar voer je dezelfde actie uit als wanneer je daar een invloedssteen zou plaatsen. De vertrouweling telt daarbij als een invloedssteen.

Park
Park

Je zet een eigen invloedssteen in het park van je stadswijk. Daarna zet je je eigen rattensteen 1 veld terug - onafhankelijk van het aantal in het park liggende invloedsstenen.

Daarnaast ontvang je in het verdere spelverloop voor iedere twee stenen in je park altijd een extra prestigepunt als je ergens een prestigepunt krijgt.

Voorbeeld: Madmax heeft zijn vijfde steen in zijn park gezet en zet zijn rattensteen een veld terug. In de volgende ronde plaatst hij een derde steen in zijn residentie en krijgt daarvoor drie prestigepunten. Hier komen dan nog twee punten bij voor de vijf stenen in zijn park. Aansluitend koopt hij de geldschieter om (zie fase 4) en krijgt daarvoor weer een prestigepunt van de geldschieter en twee punten extra van zijn parkstenen.

Hospitaal
Hospital

Je zet een eigen invloedssteen in het hospitaal van je stadswijk. Daarna zet je je rattensteen 1 veld terug - onafhankelijk van het aantal in het hospitaal liggende invloedsstenen.

Vervolgens ontvang je nog een voordeel in de berekening van de epidemiegraad (zie fase 5).

Notre Dame
Notre Dame

Je zet een eigen invloedssteen op de Notre Dame in het midden van het speelveld. Daarvoor moet je 1-3 goudstukken uitgeven. Voor 1/2/3 goudstukken ontvang je 1/3/6 prestigepunten.

Aan het einde van een etappe krijgen de spelers die invloedsstenen in de Notre Dame geplaatst hebben, nogmaals prestigepunten (zie ronde einde).

Personenkaarten in Notre Dame

Bruine personenkaarten

Er zijn zes bruine personenkaarten in het spel, waarvan er in fase 1 telkens twee opengelegd worden. Na drie ronden zijn deze kaarten dus opgebruikt en worden ze voor de volgende etappe opnieuw geschud. Elke bruine personenkaart wordt dus precies één keer per etappe opengelegd, dus drie keer in het spel.

Wirtin

Als je de waardin omkoopt kun je één van de volgende acties uitvoeren:

  • drie prestigepunten en een goudstuk nemen
  • drie prestigepunten en een invloedssteen nemen
  • de rattensteen één veld terugzetten
Mönch

Als je de monnik omkoopt, ontvang je twee invloedsstenen en één prestigepunt.

Geldverleiher

Als je de geldschieter omkoopt, ontvang je twee goudstukken en één prestigepunt.

Minnesänger

Als je de minnezanger omkoopt, mag je 1-3 invloedsstenen (ook de vertrouweling) van één van je velden nemen en naar een ander veld verplaatsen (niet naar Notre Dame). Je mag daar echter geen actie uitvoeren.

Gaukler

Als je de goochelaar omkoopt, mag je een willekeurige invloedssteen (ook de vertrouweling) van één van je velden nemen en naar een ander veld verplaatsen (niet naar Notre Dame). Daar mag je dan tevens de bijbehorende actie uitvoeren.

Medikus

Als je de medicus omkoopt, is de epidemiegraad voor jou nul in deze ronde. Als je ook nog invloedsstenen in het hospitaal hebt liggen kun je je rattensteen zelfs terugleggen.

Grijze personenkaarten

Er zijn negen grijze personenkaarten in het spel, waarvan er in fase 1 telkens één wordt opengelegd. Elke grijze personenkaart wordt dus precies één keer opengelegd in het spel.

De grijze personenkaarten zijn in drie categorieën opgedeeld: de drie kaarten met de letter A zijn voor de eerste etappe bedoeld, de B-kaarten voor de tweede en de kaarten met een C voor de laatste etappe.

A-Kaarten
Stadtwache

Als je de stadswacht omkoopt, krijg je voor elk van je invloedsstenen (inclusief vertrouweling) op het speelbord een prestigepunt.

Nachtwächter

Als je de nachtwaker omkoopt, krijg je voor elk leeg veld van je stadswijk (met uitzondering van Notre Dame) een prestigepunt.

Bischof

Als je de bisschop omkoopt, mag je een invloedssteen uit de algemene voorraad in een leeg veld in je stadswijk (niet Notre Dame) plaatsen. Daar mag je dan tevens de bijbehorende actie uitvoeren.

B-Kaarten
Gildemeister

Als je de gildenmeester omkoopt, krijg je voor elk veld (zonder Notre Dame) waarin je al minstens twee invloedsstenen hebt staan (inclusief de vertrouweling) twee prestigepunten.

Bettlerkönig

Als je de bedelaarskoning omkoopt, krijg je voor elk leeg veld voor je rattensteen (met hogere getallen) één prestigepunt.

De rattensteen van Madmax staat op veld 5 van zijn rattenspoor. Hij krijgt daarvoor dan vier prestigepunten, namelijk voor de velden 6, 7, 8 en 9.

Advokat

Als je de advocaat omkoopt, krijg je per twee verzamelde boodschappen drie prestigepunten.

C-Kaarten
Hofdame

Als je de hofdame omkoopt, krijg je voor elke invloedssteen in heet veld van je stadswijk waarin zich de meeste invloedsstenen (inclusief vertrouweling) bevinden één prestigepunt.

Bürgermeister

Als je de burgemeester omkoopt, krijg je voor elk veld (uitgezonderd Notre Dame) waarin zich minstens drie invloedsstenen bevinden (inclusief de vertrouweling) drie prestigepunten.

Tischlermeister

Als je de meubelmaker omkoopt, krijg je voor elk veld (uitgezonderd Notre Dame) waarin zich minstens één invloedssteen bevindt (inclusief de vertrouweling) één prestigepunt.