Nieuws

Wir können unser Sommertreffen nun doch in Creglingen vom 22.08-26.08.2018 zum geplanten Termin machen. Morgen 18.06.2018 ab 19:00 Uhr Anmeldung! Wir freuen uns auf Euch!
BSW-Team am Mittwoch, 20. Februar 2019 07:11 Uhr MEZ.

Origo - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-5 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het gehele spel ook in het Nederlands worden gespeeld!

Origo speelt zich af in Europa rond de tijd van de grote volksverhuizing. De verschillende volkeren verspreiden zich over de landen, waarbij het er niet altijd even vriendelijk aan toe gaat. Zo kun je landen stichten, clans opbouwen, tegenstanders terugdringen of juist de vlucht naar voren inslaan. Wie zijn volk het beste over alle landstreken verdeelt en de meeste punten verzamelt is aan het einde heerser over Europa.

Het Speelbord

Spielfeld
 1. Spelersaanduiding (spelernaam, aantal punten, schildvoorraad, handkaarten)
 2. Statusaanduiding en kaartenstapel
 3. Acties
 4. Handkaarten
 5. Stamhoofd op scorespoor
 6. Stichtingssteen

Begin van het spel

Er zijn vijf verschillende soorten kaarten:

Reihenkarten

Rij-kaarten (26x) duiden één of meerdere rijen aan (met letters gemarkeerd) op het speelbord, binnen dit bereik kan de speler acties uitvoeren (uitbreiden of vechten).

Spaltenkarten

Kolom-kaarten (26x) duiden één of meerdere kolommen aan (met cijfers gemarkeerd) op het speelbord, binnen dit bereik kan de speler acties uitvoeren (uitbreiden of vechten).

Länderkarten

Landkaarten (18x) duiden één land aan op het speelbord, binnen dit bereik kan de speler acties uitvoeren (uitbreiden of vechten).

Bevölkerungskarten

Met een bevolkingskaart (16x) kan de speler acties uitvoeren in een veld dat grenst (horizontaal of verticaal) aan één van de velden die hij reeds bezet.

Schiffskarten

Met een scheepskaart (12x) mag een speler een schild plaatsen op een zeeveld naar keuze.

Elke speler krijgt in het begin van het spel tien kaarten.

Daarnaast zijn er bij 2/3/4/5 spelers voor elke speler nog 44/30/25/22 schilden voor zijn stam.

Bij 2/3/4/5 spelers verdelen alle spelers om beurten 12/8/5/4 van hun schilden op het speelbord. Hierbij geldt:

 • op de grote landen (acht velden) mogen maximaal in totaal vier schilden liggen
 • op de kleine landen (minder dan acht velden) mogen in totaal maximaal twee schilden liggen

Spelverloop

Als je aan de beurt bent mag je de volgende acties in willekeurige volgorde uitvoeren:

 • Uitbreiden of aanvallen (in totaal twee keer)
 • Wegtrekken of kaarten ruilen (eenmalig)
 • Zeilen (eenmalig per schip)

Je hoeft niet alle acties uit voeren en kunt ook helemaal passen. Aan het einde van je beurt worden de handen van alle spelers weer tot tien kaarten aangevuld.

Uitbreiden of aanvallen

Ausbreiten

Om een nieuw schild in het spel te brengen klik je op de knop "Uitbreiden". Dan kies je een kaart uit je hand en plaats je het schild op een bijbehorend veld op het bord.

Angreifen

Je mag alleen volledig bezette zeeën en reeds gestichte landen (zie landen stichten) aanvallen. Het veld dat wordt aangevallen moet grenzen aan een veld dat je zelf bezet en je moet een bijbehorende kaart voor dit veld uitspelen. Om dit te doen klik je op "Aanvallen". Dan kies je een kaart uit je hand en klik je op het veld op het bord dat je wilt aanvallen.

Angriffsplan

Dan wordt het aanvalsvenster geopend. Hierin zie je het veld dat wordt aangevallen en de acht eromheen liggende velden. De vechtkracht en de reeds uitgespeelde kaart van aanvaller worden links getoond. Die van de verdediger rechts. De vechtkracht is gebaseerd op de uitgespeelde kaarten (telkens twee vechtpunten) en de schilden die horizontaal en verticaal aan het veld grenzen (telkens één punt). Voor de verdediger telt het schild op het veld zelf ook mee voor een punt.

Ungeheuer valt hier het zwarte schild aan van Nessi op G2. Met haar beide blauwe schilden heeft zij al een vechtkracht van 2. Daarbij komen ook nog de twee punten van de uitgespeelde "Gallien"-kaart. Nessi heeft een basis vechtkracht van 2, namelijk het schild dat wordt aangevallen op G2 en het schild dat er naast ligt op G3. Als ze de strijd niet wil verliezen moet ze dus nog extra kaarten spelen.

Verstärkung

De verdediger kiest één of meerdere kaarten uit die bij het aangevallen veld passen (rijen, kolommen, bevolking of land) en klikt dan op de zwaarden. Overbiedt hij daarmee de aanvaller of haalt hij minimaal en gelijke stand, dan moet de aanvaller vervolgens weer kaarten spelen om de strijd te winnen. Dit gaat net zo lang door tot een van beide spelers geen kaarten meer wil of kan leggen. Hij hijst dan de witte vlag (door op de vlag te klikken). De speler die nu de hoogste vechtkracht heeft wint en neemt het veld over, respectievelijk behoudt het veld. Bij een gelijke stand wint de verdediger. Het schild van de verliezende partij gaat uit het spel.

Kampfausgang

Beide partijen hebben nog extra kaarten gespeeld. Na vier kaarten moet Nessi echter passen en verliest daarmee de strijd. Het zwarte schild op G2 wordt uit het spel genomen en door een blauwe vervangen.

Deze beide acties mogen in totaal twee keer uitgevoerd worden: of je breidt twee keer uit of je valt twee keer aan of je breidt één keer uit en valt één keer aan.

Wegtrekken

Wandern

Als je wegtrekt mag je een schild met drag-and-drop van één landveld naar een aangrenzend ander veld (land of zee) verplaatsen. Daarbij mogen meerdere eigen, aangrenzende schilden oversprongen worden, ook eerst horizontaal en daarna verticaal. Je mag maar één keer per beurt wegtrekken.

Beispiel Wandern

Hier kan blauw nu bijvoorbeeld het blauwe schild op A6 dat met een rood rondje is gemarkeerd naar alle velden wegtrekken die met een blauwe X zijn gemarkeerd.

Karten tauschen

In plaats van weg te trekken mag je ook precies twee van je handkaarten ruilen met twee van de kaarten van de trekstapel. Daarvoor klik je op de "Ruilen"-knop en daarna de twee handkaarten die je wilt ruilen.

Zeilen

Segeln

Als je gaat zeilen dan mag je een schild met drag-and-drop van een zeeveld verplaatsen naar aangrenzend ander veld (land of zee) verplaatsen. Daarbij mogen meerdere eigen, aangrenzende schilden oversprongen worden, ook eerst horizontaal en daarna verticaal. Je mag net zoveel schilden verplaatsen als je wilt (dus gelijk aan het aantal schilden dat je in zeeën hebt staan), echter elk schild slechts éénmaal.

Landen stichten

Stammeswertung
 1. Waarderingssteen
 2. Clans telling
 3. Zeemacht telling
 4. Landen telling

De waarderingslijst kan altijd getoond en verborgen worden door op "Wertungsplan" te klikken bij de spelersnamen.

Zodra er op het laatste veld van een land een schild wordt geplaatst dan wordt dit land gesticht. De waarderingssteen die het meest links staat in de waarderingslijst wordt dan op het land geplaatst en het stamhoofd van de speler wordt net zoveel plaatsen vooruit gezet als het getal dat op het vrijgekomen veld van de waarderingslijst staat. Als het stamhoofd op een bezet veld eindigt op het scorespoor dan schuift hij er nog eentje naar voren.

Elk land kan maar éénmaal gesticht worden!

Stammentelling

Als de 4e, 8e of 12e waarderingssteen van de waarderingslijst wordt geplaatst (de rode velden) vindt er aan het eind van de huidige ronde een stamtelling plaats. Als er in één ronde meerdere tellingen zouden plaatsvinden, vindt de tweede pas plaats na de hierop volgende ronde.

Bij een stammentelling worden nu alle clans, de zeemacht en alle landen geteld. Na de telling bepaalt de speler met de minste punten de nieuwe startspeler.

Clans telling

Als er minimaal drie schilden van een speler elkaar grenzen dan vormen zij een clan. Een clan kan verdeeld zijn over meerdere landen en zeeën.

Voor de 1e/2e/3e/4e/5e plaats wat betreft omvang van clans worden er 8/6/4/2/1 punten vergeven. Bij een gelijke stand wat betreft omvang krijgen de betrokken spelers de punten van naast liggende lagere plaats. Als één speler meerdere clans heeft van een gelijke omvang krijg hij echter meerdere keren het volledige aantal punten van die plaats.

Zeemacht telling

Voor elk schild op een zeeveld krijgen de spelers één punt. De speler met de meeste schilden op zeevelden krijgt daarnaast een bonus van twee punten, de speler met de één na grootste zeemacht krijgt één bonuspunt. Bij een gelijke stand krijgen de betreffende spelers de punten van één stap lager.

Landen telling

De landen worden op de waarderingslijst van links naar rechts geteld, er wordt dus met Brittanien begonnen en geëindigd met Dalmatien. De speler met de meeste/een na meeste/twee na meeste schilden in een land krijgt de bijbehorende punten van dat land. Bij een gelijke stand krijgen de betreffende spelers wederom het naast liggende lagere aantal punten.

Als in een land alle velden bezet zijn door één speler dan is deze alleenheerser van dit land. Hij krijgt dan het grootste getal aan punten en daarnaast nog eens twee bonuspunten.

Rekenvoorbeeld
Wertungsbeispiel

Clans telling: Blauw heeft met 14 aangrenzende schilden de grootste clan opgebouwd en krijgt daarvoor 8 punten. Zwart heeft met 10 schilden de een na grootste clan en krijgt daarvoor 6 punten. Rood heeft twee clans die beiden bestaan uit 6 schilden. Daarvoor krijgt hij 2 keer 4 punten. De vierde plaats valt door de dubbele derde plaats weg, waardoor zwart voor zijn clan die uit 5 schilden bestaat nog 1 punt krijgt. De clan van rood die uit 4 schilden bestaat krijgt niets.

Zeemacht telling: Rood heeft met 3 schilden de grootste zeemacht en krijgt daarvoor 2 bonuspunten, dus in totaal 5 punten. Zwart en blauw hebben beiden 2 schilden op zeevelden staan. Ze moeten dus de tweede plaats delen en krijgen daarom geen van beiden een bonuspunt. Wel krijgen ze 2 punten voor hun beide schilden.

Landen telling

TellingBritannienBelgicaSkandinavienGermanienPolenBaltikumGallienHelvetienDakienHispanienItalienDalmatien
Blauw4--42-4--44-
Rood12-21-2-2-23
Zwart1-3-14-23---
Heerser-Rood-----Zwart---Rood

Speleinde

Het spel eindigt aan het einde van de ronde waarin één van de volgende condities zich voor doet:

 • de laatste waarderingssteen wordt geplaatst
 • een speler plaatst zijn laatste schild
 • alle spelers passen in een ronde

De ronde wordt in ieder geval nog uitgespeeld. Daarna wordt de laatste stamtelling nog uitgevoerd. Het stamhoofd dat daarna het verst op het scorespoor is gevorderd wint het spel.

FAQ

Veel gestelde vragen worden in de FAQ beantwoord.