Stadsaanzicht

Menü

In het stadsaanzicht staat in het rechter deel van het hoofdvenster bovenin de naam van de stad. Met een klik hierop wordt het beeld gecentreerd op het stadscentrum.

Met een klik op het kleine rondje linksboven het stadswapen worden de percelen van de inwoners zichtbaar. Het rondje rechtsboven activeert het bouwmenu. Deze is echter alleen zichtbaar voor diegenen die ook kunnen bouwen. Om een eigen perceel te bebouwen moet je deze eerst betreden. Dan wordt de rest van de stad donkerder gemaakt.

Met een klik op het wapen van de stad wordt de URL van de homepage van de stad getoond in de chat, alsmede het vermogen van de stad, het belastingtarief en de bestuurders. Daarnaast wordt de homepage van de stad in de browser geopend.

Met het vergrootglas kan worden gezoomd op de kaart. Met de kromme pijlen kan het beeld telkens 90° linksom of rechtsom worden gedraaid.

Om door de stad te bewegen kan het beeld worden verplaatst door met de rechter muisknop in de stad te klikken, vervolgens deze ingedrukt te houden en de muis te bewegen.

In het onderste deel van het rechter vlak zie je meerdere tabbladen. Normaal gesproken worden deze twee getoond. Na het activeren van het bouwmenu komen er enkele bij. Dan zie je tevens tussen het vergrootglas en de kromme pijlen nog twee pijltjes. Hiermee kan je bladeren tussen de tabbladen.

Als je venster te klein is kan je de verborgen delen bekijken door met de muis naar de rechter rand van het venster te gaan, zodat de aanwijzer van de muis verandert in een dubbele pijl (zie afbeelding). Met de linker muisknop ingedrukt kan je dan naar boven en beneden scrollen.

Kies je het tabblad met de twee hoofden erop dan zie je een lijst van het bestuur van een stad. Het volgende tabblad met de munten erop toont je de grondstoffen van de stad.

Tabblad: Bestuur van de stad (Ämter der Stadt)

Ämter

Hier zie je welke inwoners de bestuursfuncties van de stad op zich nemen. Ambassadeurs (botschafter) vind je alleen in Hanzesteden. Het ambt van magazijnmeester (lagermeister) kan ook al vervuld worden voordat er een pakhuis gebouwd is.

Tabblad: Vermogen van de stad (Vermögen der Stadt)

Vermögen

Op dit tabblad staan van boven naar beneden:

  • Taler / belastingtarief
  • Hout
  • Steen
  • Erts
  • Wol
  • Voedsel
  • Doek
  • Gereedschap

De burgemeester kan instellen of alleen bestuursleden, alle inwoners of iedereen alle grondstoffen van de stad kunnen inzien. Indien niet alle grondstoffen worden getoond dan zijn alleen de grondstoffen te zien die op de marktplaats liggen. De hoeveelheid taler van een stad zijn altijd voor iedereen zichtbaar.

Bouwen

Het bouwen in de stad door de burgemeester en op de percelen door inwoners worden net als de bouwkosten op aparte pagina's beschreven.