Verkiezingen

Burgemeesterverkiezingen

  • De verkiezingen vinden telkens tot aan het eind van elke maand plaats.
  • Alle inwoners (behalve die in ARMfeld wonen) mogen stemmen.
  • Alle inwoners van dezelfde stad kunnen worden gekozen, inclusief jezelf.
  • Met het commando /vote NAAM wordt je keuze in de database opgeslagen. Je moet op dat moment in je stad aanwezig zijn.
  • Gedurende de maand kan je je stem zo vaak je wilt invoeren, de vorige keuze wordt daarbij telkens overschreven.
  • Uiteindelijk telt wat op het moment van de maandafsluiting in de database staat. Momenteel wordt de maandafsluiting altijd op de laatste dag van de maand om ongeveer 22:00 uitgevoerd. In een enkel geval kan dit verschuiven, dit wordt in het nieuws bekend gemaakt.
  • De inwoner die de meeste stemmen behaald heeft wordt burgemeester van die stad en benoemt de andere stadsbestuurders. Bij een gelijke stand wint de inwoner met de hoogste rang en daarna met de laagste user id.

Verkiezingsuitslag tonen