Tutoren service

Met de toenemende complexiteit van Brettspielwelt wordt het steeds moeilijker voor beginnende spelers om de weg te vinden. Brettspielwelt biedt daarom een hulpprogramma voor beginners aan, waar jij ook actief aan kan deelnemen.

Wat is de tutoren service?

Ervaren gebruikers kunnen zichzelf tutor maken en helpen. Met het commando /tutor on/off kan elke gebruiker zijn tutor activiteit aan en uitzetten. Je kan de optie dus aanzetten als je zin hebt om beginners te helpen. Heb je optie aangezet dan kan je elk moment een beginner op zien duiken die hulp nodig heeft. Je kan dus beter de optie /tutor on alleen gebruiken als je ook daadwerkelijk tijd hebt voor een beginner en bereid bent een en ander uit te leggen.

De Tutoren tool kan het werk van de tutoren vereenvoudigen en het overnemen van beginners die hulp zoeken beter ondersteunen. Gebruikers die willen helpen kunnen ook altijd de tutoren kanalen betreden (/channel Tutoren voor Duitstalige tutoren en /channel Tutor_en voor andere talen) en vanuit dat kanaal beginnende spelers opvangen en verder helpen.

De automatische tutoren service werkt voor tutoren die hun taalinstelling gelijk hebben staan aan de beginner. Nederlandstalige tutoren krijgen dus Nederlandstalige beginners toegewezen.

Indien er geen tutor voor een beginner beschikbaar is wordt een melding gegeven in het kanaal Tutoren (voor duitstaligen) of Tutor_en (voor alle andere talen). De beginner zelf ziet dit kanaal niet. Gebruikers die op dat moment niet hun tutoractiviteit aan hebben staan kunnen met het commando /ttake NAAM dan alsnog iemand helpen.

Heb je je taalinstelling op nederlands (nl) staan dan zullen er dus geen beginners ineens opduiken. Wel kan je met het commando /ttake NAAM iemand helpen waarvoor een melding is gegeven in een van de twee tutor kanalen.

Elke gebruiker vanaf rang Knappe/Zofe (level 6) kan daarnaast het /peek commando gebruiken. Hiermee kijk je bij iemand in de kaarten en kan je eventueel helpen. Voor het gebruik van dit commando hoef je niet je tutor activiteit aan te hebben staan.

Beginners worden als zij dat willen direct naar een kamer geteleporteerd waarin zich een tutor bevindt of ze krijgen een tell venster met een tutor. Daarbij wordt ze aan tutor gekoppeld die /tutor on heeft gebruikt en die de taalinstelling op duits heeft (voor duitstaligen) of op engels (voor anderstaligen).

Wat er verwacht wordt aan hulp

Beginners die bij een tutor verschijnen worden geacht vriendelijk begroet te worden en gevraagd te worden of ze hulp nodig hebben. Geeft de beginner geen antwoord open dan een tell venster met de gebruiker. Als er een andere tutor online is die op dat moment niet speelt dan hoor je tijdens een eigen spel altijd /tutor off te zijn!.

Een beloning voor de helpers

Hoe succesvol een gebruiker hulp biedt toont de lijst van meest geliefde helpers van BSW.

Tutoren die bij de beste 100 in de helperslijst behoren krijgen een beloning in de vorm van een tutorenrang met bijbehorende extra commando's. Deze speciale commando's kan je net zo lang gebruiken als dat je op de bijbehorende plaats in de ranglijst staat. De volgende tutorenrangen zijn er:

Plaats op de helperslijst Tutorenrang
1 - 3 Professor (Professor)
4 - 10 Leermeester (Lehrmeister)
11 - 20 Mentor (Mentor)
21 - 30 Assistent (Assistent)
31 - 50 Tutor (Tutor)
51 - 100 Raadgever (Ratgeber)