Nieuws

Wie jedes Jahr, unser wunderbares Sommertreffen auf der Marienburg in Zell vom 21.08-25.08.2019. Ab Heute 17.06.2018 - 19:00 Uhr Anmeldung! Wir freuen uns auf Euch!
BSW-Team am Sonntag, 20. September 2020 13:29 Uhr MESZ.

Pandemie - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-4 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Om juridische redenen is Pandemie voorlopig alleen in het Duits en het Engels te spelen.

Pandemie is een spel waarin je samenwerkt. De spelers proberen in teamverband de aarde van vier gevaarlijke epidemieën te ontdoen. Als het hen lukt, dan hebben alle spelers gewonnen. Iedere speler heeft een rol, die hem een bijzondere eigenschap geeft, die de andere spelers niet hebben.

Een uitgebreide spelhandleiding is te vinden op de site van de uitgever.

Voor spelers die al bekend zijn met het spel, is er een verkorte handleiding.

Het Speelbord

Spielfeld
 1. Spelersoverzicht (naam, rol, kaarten)
 2. Uitbraakmeter
 3. Infectiekaartenstapel/aflegstapel (klik om te bekijken) en infectieniveau
 4. Spelerskaarten trekstapel en bij klik wordt aflegstapel zichtbaar
 5. Eigen kaarten
 6. Actielijst
 7. Eigen rolkaart
 8. Bedienvenster voor de spelchat
 9. Weergavevenster voor spelchat, epidemie en uitbraak.
 10. Achtergrondomschakelaar
 11. Voorraad empidemieblokjes/onderzoekslaboratoria.

Spelvoorbereiding

Ieder speler krijgt aan het begin een willekeurige rolkaart en daarnaast bij 2/3/4 spelers 4/3/2 spelerkaarten op hand.

Afhankelijk van welk niveau gekozen wordt, worden 4/5/6 epidemiekaarten in 4/5/6 spelerskaartenstapels van gelijke grootte meegeschud. Van de infectiekaartenstapel worden drie kaarten getrokken. Op de aangeduide steden worden drie epidemieblokjes van de aangegeven kleur gezet. Daarna worden op de volgende drie (getrokken) steden nog eens twee blokjes neergezet. Tot slot wordt in nog eens drie steden één blokje geplaatst.

Spelverloop

Iedere speler voert na elkaar de volgende acties uit:

 • Vier acties plannen en uitvoeren
 • Twee spelerskaarten trekken
 • Epidemie verspreiden

Acties plannen en uitvoeren

Aktionen

Iedere speler heeft in zijn beurt tot vier actiepunten, die hij willekeurig mag inzetten. Daartoe staan hem verschillende acties ter beschikking. Uitvoerbare acties worden in kleur weergegeven.

Bewegingsacties:

Bewegungsaktionen

Auto/varen

Auto

Hiermee kun je je pion naar een aangrenzende stad verplaatsen. Aangrenzend zijn alle steden die met elkaar verbonden zijn door een rode lijn. Dit geldt ook voor steden aan de rand van het bord (bijvoorbeeld Sydney en Los Angeles). Iedere verplaatsing naar een aangrenzende stad kost een actiepunt.

Directe vlucht

Direktflug

Hiermee kun je direct naar een stad vliegen waarvan je de kaart op handen hebt. De kaart moet worden afgegeven. De vlucht kost een actiepunt.

Chartervlucht

Charterflug

Bevind je je in een stad waarvan je de kaart op handen hebt, dan kun je vanaf daar naar een willekeurige stad vliegen. De kaart moet worden afgegeven. De vlucht kost een actiepunt.

Pendelvlucht

Zubringerflug

Bevind je je in een stad met een onderzoekslaboratorium, dan kun je vanaf daar voor één actiepunt naar een willekeurige stad, waarin zich een onderzoekslaboratorium bevindt, vliegen.

Bijzondere functies:

Epidemie behandelen

Seuche behandeln

Bevind je je in een stad met één of meerdere epidemieblokjes, dan kun je daar per aktiepunt één epidemieblokje verwijderen.

Is voor deze epidemie al een antivirus ontwikkeld, dan kunnen alle epidemieblokjes van overeenkomende kleur in één keer worden verwijderd.

Onderzoekslaboratorium bouwen

Forschungslabor

Bevind je je in een stad waarvan je de kaart op handen hebt, dan kun je in deze stad voor één actiepunt een onderzoekslaboratorium inrichten. De kaart moet worden afgegeven. Zijn er geen onderzoekslaboratoria meer op voorraad, dan mag een reeds gebouwd laboratorium worden verplaatst.

Antivirus ontwikkelen

Gegenmittel entwickeln

Om een antivirus te ontwikkelen, moet een speler vijf kaarten van een zelfde kleur op hand hebben en zich in een stad met een onderzoekslaboratorium bevinden. Voor één actiepunt kan het antivirus, dat met de kleur van de vijf kaarten overeenkomt, ontwikkeld worden.

Werd voor een epidemie een antivirus ontwikkeld en bevindt er zich geen epidemieblokje van die kleur meer op het bord, dan geldt de epidemie als uitgeroeid. In het verdere verloop van het spel worden geen blokjes van die kleur meer in het spel gebracht.

Kennis delen

Wissen teilen

Met de actie "kennis delen" kan een speler een kaart aan een medespeler geven of van hem ontvangen. Daartoe moeten beide spelers zich in dezelfde stad bevinden. Dit moet de stad zijn, van welke de kaart wordt doorgegeven. Deze actie kost een actiepunt.

Wissen teilen Beispiel

Met het bovenste symbool kun je een kaart doorgeven, met het middelste symbool kun je een kaart ontvangen. Met een klik op het symbool verschijnt een keuze aan kaarten die doorgegeven of in het andere geval ontvangen kunnen worden. Daarnaast verschijnt er een keuze uit spelers aan wie de kaart doorgegeven of in het andere geval van wie de kaart ontvangen kan worden.

Alex wil Sven zijn Essen-kaart geven, omdat Sven al vier blauwe kaarten verzameld heeft. Daartoe moeten Alex en Sven elkaar in Essen ontmoeten.

Heeft een speler na deze actie meer dan zeven kaarten op hand, dan moet hij overtollige kaarten afleggen. Heeft hij gebeurteniskaarten op hand, dan kan hij deze, in plaats van af te leggen, ook uitspelen.

Passen

Een speler kan zijn beurt beëindigen, zonder alle vier de acties uitgevoerd te hebben.

Kaarten trekken

Nadat een speler zijn vier acties heeft uitgevoerd, ontvangt hij twee spelerskaarten van de trekstapel. Trekt de speler daarbij een epidemiekaart, dan wordt de epidemie afgehandeld (zie epidemie). Heeft hij na het trekken meer dan zeven kaarten op hand, dan moet hij overtollige kaarten afleggen. Heeft hij gebeurteniskaarten op hand, dan kan hij deze, in plaats van af te leggen, ook uitspelen. Een speler kan een gebeurteniskaart op ieder moment zonder kosten ook buiten zijn eigen beurt uitspelen.

Ereigniskarten bestätigen

Wanneer door het trekken van kaarten de spelsituatie drastisch verandert (epidemiekaart of gebeurteniskaart getrokken), krijgen de spelers de kans een gebeurteniskaart voor de volgende speelfase te spelen.

Om een gebeurteniskaart uit te spelen, klik je deze aan en bevestig je het uitvoeren daarvan met het groene vinkje. Wil je geen kaart spelen, klik dan op de rode X.

Epidemie verspreiden

Nadat een speler twee kaarten heeft getrokken, verspreid zich nog de epidemie. Daartoe worden na elkaar van de infectiekaartenstapel zoveel kaarten omgedraaid, als het actuele infectieniveau aangeeft. Voor iedere omgedraaide kaart wordt in die stad een epidemieblokje van de betreffende kleur neergelegd.

Bevinden zich in een stad al drie blokjes, dan wordt geen vierde blokje erbij gelegd. In plaats daarvan komt het tot een uitbraak van de epidemie: In elke aangrenzende stad wordt een epidemieblokje in de kleur van de uitbraakstad gelegd. De uitbraakmeter wordt met één opgehoogd. Zo'n uitbraak kan tot een kettingreactie leiden in de aangrenzende steden, wanneer daar ook drie epidemieblokjes liggen. In deze stad wordt dan dezelfde procedure herhaald. Echter in een stad kan niet binnen dezelfde beurt een tweede uitbraak plaatsvinden.

Kettenreaktion

Zou hier in het voorbeeld nu Hongkong getrokken worden, dan zou daar een uitbraak plaatsvinden. Daarbij zou een rood epidemieblokje aan Shanghai, Taipeh, Manila, Ho-Chi-Minh-Stadt, Bangkok en Kalkutta uitgedeeld worden. Aansluitend vindt in Shanghai ook een uitbraak plaats: Er worden epidemideblokjes aan Peking, Seoul, Tokio en Taipeh uitgedeeld (Hongkong krijgt er geen één meer, omdat daar al een uitbraak heeft plaatsgevonden). In Tokio en Seoul vindt er dan ook weer een uitbraak plaats. Enzovoort.

Spelersrollen

Es gibt bei Pandemie im Grundspiel fünf verschiedene Rollen, die die Spieler übernehmen. Jede dieser Rollen verschafft in einem bestimmten Bereich Vorteile. Die Rollen werden bei Spielstart zugelost. Nicht verteilte Rollen nehmen nicht am Spiel teil.

Betriebsexperte

De bedrijfsexpert kan een onderzoekslaboratorium inrichten zonder de overeenkomstige spelerskaart te bezitten. Het inrichten kost hem evengoed een actiepunt.

Wissenschaftler

De wetenschapper heeft voor het ontwikkelen van een antivirus maar vier in plaats van vijf kaarten van dezelfde kleur nodig.

Arzt

De arts bestrijdt epidemieën effectiever: Voert hij in een stad de actie "Epidemie behandelen"uit, dan worden alle epidemieblokjes van één kleur uit deze stad verwijderd. Is er voor een kleur reeds een antivirus, dan kan de arts deze actie uitvoeren, zonder dat dit hem actiepunten kost. Deze eigenschappen gelden ook, wanneer de arts bijvoorbeeld door de werkverdeler bewogen wordt.

Forscher

De onderzoeker kan de actie "kennis delen" in iedere willekeurige stad uitvoeren. Om een kaart door te geven moet hij weliswaar met de speler, aan wie hij de kaart wil doorgeven, in dezelfde staat staan, maar het hoeft niet de stad te zijn van welke de kaart wordt doorgegeven. Ontvangt de onderzoeker echter een kaart, dan gelden hiervoor de normale regels. De uitzonderingsregels gelden ook voor de onderzoeker, wanneer hij niet aan de beurt is en een medespeler de actie "kennis delen" uitvoert.

Dispatcher

De werkverdeler kan in zijn beurt met zijn actiepunten bewegingsacties voor de pionnen van zijn medespelers uitvoeren. Wil hij een speler middels een directe of een chartervlucht laten bewegen, dan moet hij de betreffende kaart daartoe uitspelen.

Dispatcher bewegen

De werkverdeler klikt als gewoonlijk de gewenste bewegingsactie aan en kiest dan de pion, die hij wil bewegen.

Dispatcherbeam

De werkverdeler heeft nog een extra bewegingsmogelijkheid: hij kan een willekeurige pion naar een andere willekeurige pion transporteren.

Epidemie

Wordt bij het trekken een epidemiekaart getrokken, dan breekt er direct een epidemie uit:

 • Het infectieniveau stijgt naar 2/2/3/3/4/4 na de 1./2./3./4./5./6. epidemiekaart.
 • De onderste kaart van de infectiekaartenstapel wordt opengedraaid. In deze stad worden drie epidemieblokjes geplaatst. Bevinden zich al epidemieblokjes van die kleur in die stad, dan komt het tot een uitbraak. Zijn er niet meer voldoende epidemieblokjes van die kleur in voorraad, eindigt het spel. Aansluitend wordt de aflegstapel van infectiekaarten geschudt en weer boven op de trekstapel gelegt, zodat nu weer die steden worden getrokken, waar zich al ziektekiemen verspreid hebben.

Speleinde

Het spel kan op vier manieren eindigen:

 • De spelers lukt het om alle vier de antivirussen te ontwikkelen -> de spelers winnen van het spel.
 • Er zijn niet meer genoeg epidemieblokjes van een kleur in voorraad om een actie uit te voeren -> de spelers verliezen van het spel.
 • Het komt tot een achtste uitbraak van een epidemie (uitbraakmeter bereikt de doodskop) -> de spelers verliezen van het spel.
 • Er zijn niet meer voldoende kaarten op de trekstapel van spelerskaarten voorhanden. Een speler kan niet de benodigde kaarten trekken -> de spelers verliezen van het spel.

Opties

approvalNeeded

Is deze optie geactiveerd, dan heeft de werkverdeler toestemming nodig van zijn medespeler, van wie hij de pion wil bewegen. Ook het opeisen van kaarten vereist toestemming.

niveau

Die Option niveau bestimmt die Anzahl der Epidemiekarten im Spielerkartenstapel. Bei beginner/normal/hard/legendary werden 4/5/6/7 Epidemiekarten verwendet. Ein gewonnenes Spiel gibt 1/4/16/64 Punkte, ein verlorendes stets 0.

classic

Spiel ohne die Rollen und Ereigniskarten der Erweiterung Auf Messers Schneide.

mutation

Aktivierung der Herausforderung "Mutation". Damit kommt eine fünfte Seuche ins Spiel. Nähere Erläuterungen dazu gibt es im Abschnitt Herausforderung Mutation.

Spelchat

Om het samenwerkings en communicatieve spelelement van Pandemie niet tekort te laten komen, is er een extra spelchat. Daarmee kun je eenvoudig voorstellen voor een zet opperen.

Hoofdchat

Hauptchat

Het hoofdmenu bevindt zich onder het spelersoverzicht. Met een klik op de kleine luidspreker links daaronder kan je het invoegen of verbergen. In het hoofdmenu kun je de verschillende, uit de actielijst reeds bekende, actielementen selecteren. Afhankelijk van welke je kiest, verschijnt er een submenu.

Submenu - Beweging

Voor alle submenu's geldt: met de groene pijl keer je naar het hoofdmenu terug. De voorstellen in de submenu's verstuur je door een klik op de luidspreker. Ze verschijnen in de hoofdchat en rechts boven in het weergavevenster.

Bewegung

Wil je voorstellen een bepaalde pion naar een bepaalde stad te bewegen, dan kruis je het vakje onder de betreffende pion links aan en kruisje je de pijl rechts aan. Daarmee verschijnt er een ellips bij je muispijl, die je dan met een klik op de gewenste stad op het bord kan plaatsen.

Een voorstel om een pion door de werkverdeler naar een andere pion te verplaatsen, klik je rechts de doelpion aan in plaats van de pijl.

Submenu - Epidemie behandelen

Seuche bekämpfen

Om het voorstel te doen om een epidemie te bestrijden, plaats je de ellips in de gewenste stad, in welke een epidemie blokje verwijderd zou moeten worden.

Submenu - Onderzoekslaboratorium

Forschungslabor

Voor het voorstel een laboratorium te bouwen, plaats je de ellips in de gewenste stad, in welke een laboratorium zou moeten worden ingericht.

Submenu - Kennis delen

Wissen teilen

Om een voorstel tot kennis deling te onderbouwen, klik je als eerste de beide pionnen (links de gevende, rechts de ontvangende) aan, die een kaart zouden moeten uitwisselen. Daarna kies je in het midden de betreffende kaartkleur uit en kruis je de pijl aan. Als alternatief kun je ook direct een stad uitkiezen, in plaats van de pijl selecteren.