ClientMod commando's

Alle commando's zijn in twee verschillende varianten uitvoerbaar: /mod_xx of /mod-xx

Globale commando's

Deze commando's gelden voor de gehele client.

/mod_help
Toont de mogelijke ClientMod-commando's met uitleg.
/mod_version
Toont de versie van de ClientMods.
/mod_reload
Het ClientMod.prop bestand wordt opnieuw ingelezen. Op deze manier is bij veranderingen in de configuratie geen herstart van de client nodig.
/mod_import Bestandsnaam
Importeert instellingen uit een aanvullend bestand.
/mod_set Parameter Waarde
Geeft de parameter de opgegeven waarde. Zo kan bij een draaiende Client de instellingen gewijzigd worden. Let op: tussen Parameter en Waarde moet zich een spatie bevinden, geen gelijkteken zoals in de ClientMod.prop.
(Bijv.: /mod_set colorkey_Name "name", #ff0000, #000000)
/mod_unset Parameter
Geeft de parameter een lege waarde.
/mod_reset Parameter
Laadt de instellingen van de parameters uit de ClientMod.prop.
/mod_show Parameter
Toont de actuele waarde van de parameter.
/mod_save Bestandsnaam
Slaat de actuele instellingen op onder "Bestandsnaam". Bestaande gegevens kunnen niet overschreven worden.

Lokale commando's

Deze commando's gelden alleen voor het venster, waarin ze uitgevoerd worden.

/mod_info
Toont informatie over het huidige venster.
/mod_scroll on/off/switch
De/Activeert het scrollen in het huidige venster.
/mod_noscroll
Deactiveert het scrollen in het huidige venster.

Debug commando's

/mod_showconf
Toont de actuele configuratie.
/mod_showmem
Toont het geheugengebruik.
/mod_freemem
Probeert geheugen vrij te geven.