Het kick-commando

Het commando /kick NAAM werd oorspronkelijk ingevoerd om Puppets en zogenaamde "lijken" te kunnen verwijderen. Helaas zijn er steeds meer gebruikers die het commando ervoor gebruiken om voor eigen rechter te spelen. Aangezien het steeds lastiger werd om mensen bewust te maken van een verantwoord gebruik van dit commando en er steeds meer conflicten dreigden te ontstaan zagen we ons gedwongen het gebruik van het commando te reguleren.

Als je een speler die niet meer reageert uit een spel wilt verwijderen kun je nog steeds gebruik maken van het commando /remove NAAM!

Er gelden nu de volgende regels:

Alle gebruikers

  • Het commando is pas te gebruiken vanaf rang W/K 13 (Graf (Graaf/Gravin) / Weihbischof (Wijbisschop)).
  • Puppets kunnen nog steeds gekickt worden. Het is niet de bedoeling dat dit willekeurig gebeurd, maar normaal gesproken alleen door de eigenaar van de Puppet. Puppets die irritatie opwekken kunnen ook met behulp van /beam NAAM KAMERNR verwijderd worden.
  • Mocht je meerdere keren zijn ingelogd kun je een andere instantie van jezelf kicken. Als je bijvoorbeeld als lijk met NAAM@afk nog online bent, kun je onder je eigen NAAM inloggen en NAAM@afk kicken (voor zover dit niet al kort na het inloggen door de server is gedaan).
  • Je kunt door mensen worden gekickt doe je op je friends-lijst heb staan.
  • De inwoners van een en dezelfde stad (behalve ARMfeld) kunnen elkaar onderling kicken. Hier geldt net als voorheen de hoogte van de rang als criterium. Als een inwoner echter en andere inwoner op de bad-lijst zet dan kan hij niet meer door die persoon gekickt worden.

Bevoegde gebruikers (Stadsvoogden/Vögte, Schöffen, Landvögte, Schlichter, Mediatoren, Admins)

  • Stadtvögte dürfen innerhalb der eigenen Stadtgrenzen alle User kicken (Ausnahme: Admin, Stadt-Admins, Mediatorengruppe (Mediatorengruppe= Mediatoren, Schlichter, Landvögte, Schöffen) im Dienst).
  • Mitglieder der Mediatorengruppe dürfen alle User kicken (Ausnahme: Stadt-Admins und Admins). Mediatoren und Schlichter stehen dabei über den Landvögten und Schöffen und können diese auch kicken, während ein Landvogt/Schöffe keinen Mediator/Schlichter kicken kann. Mediatoren und Schlichter können sich untereinander auch kicken. Die Rangfolge dabei wird beim Einloggen zufällig gelost.
  • Stadt-Admins können, solange sie sich in einer Stadt außer ARMfeld befindet, jeden (außer Admins) kicken.