City information

Citizens of To-Peiratiko

Clerical Ranking
PositionTitleNameGuild
1Arxiepiskopos [K16]P@noramixGuild
2Presvuteros [K11]thergothonGuild

Secular Ranking Page 2 3 4 5 >>
PositionTitleNameGuild
1Touristas [W20]askafi23Guild
2Hobbistas [W19]tinaklaGuild
3Hobbistas [W19]bergkamp10Guild
4Hobbistas [W19]trojankapotoulisGuild
5Hobbistas [W19]m4tinaGuild
6Hobbistas [W19]AlexthessgrGuild
7Hobbistas [W19]mikikiGuild
8Hobbistas [W19]felina_fGuild
9Hobbistas [W19]andrew90Guild
10Hobbistas [W19]NEROMYLOSGuild
11Hobbistas [W19]rafaella_baGuild
12Hobbistas [W19]ioanna_92Guild
13Hobbistas [W19]thrillerGuild
14Hobbistas [W19]kosegditGuild
15Hobbistas [W19]nadajiaGuild