Rangafhankelijke commando's

Naast de commando's die voor iedereen ter beschikking staan, zijn er commando's die alleen vanaf bepaalde rangen gebruikt kunnen worden.

Tagelöhner (Dagarbeider) / Ministrant (Misdienaar) (W/K 1)

;NAAM TEKST
Alleen NAAM kan je TEKST horen. NAAM moet dan wel in dezelfde ruimte als jij zijn.
/24h off|on
In de spelerinfo pagina's wordt de verdeling over de uren per dag dat je spellen speelt aan- en uitgezet. Standaard staat dit na registratie aan.
/email off|on
In het venster spelerinfo wordt je e-mailadres al dan niet getoond.
/newroom SPEL
Maakt een nieuwe virtuele spelkamer aan met daarin SPEL. Alleen mogelijk wanneer er niet meer dan 2 vrije kamers van het SPEL in BSW vrij zijn.

Lijsten

Als registrierter User hat man die Möglichkeit, einige Listen zu führen, um bestimmte Dinge zu erleichtern oder zu verbieten. Jeder Spieler konfiguriert dabei seine ganz persönlichen Einstellungen. Es gibt bis zu zehn verschiedene Listen, einige davon rangabhängig:

mute
Zet je een speler op je 'mute'-lijst dan lees je niets meer van die speler in de hoofdchat. Met '/add mute *' zie je van geen enkele speler meer iets. Individuele namen op de lijst gelden dan juist als uitzonderingen.
watch
Zet je een speler op je 'watch'-lijst dan krijg je een bericht als deze op Brettspielwelt inlogt. Als je zelf inlogt krijg je een bericht wie van de spelers op je lijst aanwezig zijn.
friends
Op de lijst kan je spelers plaatsen met wie je graag speelt. Je kunt de lijst vervolgens gebruiken om te filteren in de Spelpartner tool.
Spelers van deze lijst worden in de Aanwezig tool in groen weergegeven.
bad
Op de lijst kan je spelers plaatsen met wie je niet graag speelt. Je kunt de lijst vervolgens gebruiken om te filteren in de Spelpartner tool.
Spelers van deze lijst worden in de Aanwezig tool in rood weergegeven.
antiping
Staat een speler op je 'antiping'-lijst, dan kan deze je niet pingen.
Voorwaarde: Rang W/K 13
antiwatch
Staat een speler op je 'antiwatch'-lijst, dan werkt een vermelding van jouw naam op zijn 'watch'-lijst niet.
Voorwaarde: Rang W/K 15
antitell
Staat een speler op je 'antitell'-lijst, dan kan deze niet een persoonlijk chat-venster met je openen.
Voorwaarde: Rang W/K 17
favourite
De lijst met favorieten bevat je eigen lievelingsspellen. Deze worden dan in de Spel manager onderin getoond en kunnen worden gebruikt om te filteren in de SPV tool.
channelfav
Hiermee kun je je favoriete kanalen boven in lijst in de Kanaal tool zetten om deze sneller te kunnen openen.
guild
Damit kann man eine persönliche Gildenliste führen.

Mit Hilfe der folgenden Kommandos kannst du diese Listen nutzen. Alternativ können die Listen auch über das Listenwerkzeug bearbeitet werden.

/add LIJST NAAM COMMENTAAR
Speler NAAM wordt toegevoegd aan je LIJST:
Bijv. /add mute Attenpeter (alle teksten in de hoofdchat van Attenpeter worden vanaf nu genegeerd)
add watch otalo op handel aanspreken (als otalo de wereld betreedt wordt een melding met het commentaar gegeven).
Für die watch-Liste kann zusätzlich noch ein Sound angegeben werden, der beim Einloggen des Betreffenden dann abgespielt wird (siehe Listenwerkzeug).
+/add LISTE NAME KOMMENTAR (S-MEINSOUND.wav)
/add watch SLC CS-Liga (S-aahh.wav)
/add antitell * final - do not disturb please (Iedereen die je een tell geeft krijgt de melding te zien "final - do not disturb please").
Met behulp van een 'pipe' teken (|) kun je bepaalde groepen samenstellen:
Bijvoorbeeld:/add watch SLC |CS-Liga
/delete LIJST NAAM
Speler NAAM wordt verwijderd van je LIJST.
Bijv. /delete watch otalo (je krijgt geen melding meer als otalo inlogt).
/clear LIJST
De volledige LIJST wordt geschoond.
Bijv. /clear antitell (iedereen kan weer een persoonlijke chatvenster met je openen).
/list LIJST
Toont je de inhoud van de LIJST.
Bijv. /list watch (toont alle spelers waarvan je meldingen wilt krijgen als ze inloggen met de eventuele commentaren die je hebt toegevoegd).
/save
Dit commando slaat al je instellingen op. Hierdoor werken o.a. je lijsten ook de volgende keer dat je op Brettspielwelt inlogt.
/friendsonline
Dit commando toont alle gebruikers die op je 'watch'-lijst staan en online zijn.
Heb je met behulp van een 'pipe' teken (|) een groep samengesteld ("zie /add ...") dan kun je ook specifiek die groep opvragen:
Beispiele:/friendsonline |GRUPPE (Listet alle anwesenden User der watch-Liste auf, die mit "/add watch NAME |GRUPPE" gespeichert wurden.)
/friendsonline |(S-meinsound.wav) (Listet alle anwesenden User der watch-Liste auf, die mit dem Sound "meinsound.wav" abgespeichert wurden.)

Knecht/Magd (Knecht/Maagd) / Küster (Koster/Kosteres) (W/K 2)

:TEKST
Zorgt voor een emote-tekst, d.w.z. de dubbele punt achter je naam verdwijnt, zodat je spreekt in de derde persoon.
Bijv. ARMistice schrijft :grijnst
Output: ARMistice grijnst (zonder de dubbele punt achter de naam)

Lehrling (Leerling/Leerlinge) / Novice (Novice) (W/K 3)

/ping NAAM
Opent bij speler NAAM een waarschuwingsscherm en maakt enorme herrie.
Let hierbij op de correcte manier van omgaan met commando's.

Bauer (Boer/Boerin) / Mönch/Nonne (Monnik/Non) (W/K 4)

/name NAAM
Wijzigt tijdelijk je naam in NAAM. De verandering is slechts virtueel en duurt zolang je online bent.
Bijv. /name Peter
/name NAAM WACHTWOORD
Wijzigt je naam in een geregistreerde NAAM!
Bijv. /name JayJay Bonzaiboompje (wijzigt je naam naar JayJay, hetgeen een geregistreerde naam is).
Om je naam terug te zetten naar je oorspronkelijke naam is geen wachtwoord nodig!

Geselle (Gezel/Gezellin) / Diakon (Diaken/Diakones) (W/K 5)

/masterreset
Stelt voor een lopend spel af te breken. De stemming gebeurt met /accept (toestemmen) en /refuse (afwijzen). De meerderheid in levelpunten bepaald de uitslag.
Let hierbij op de correcte manier van omgaan met commando's.

Knappe/Zofe (Schildknaap/Kamenier) / Kaplan (Kapelaan) (W/K 6)

De beide volgende commando's hebben een uitzonderingspositie. Het is namelijk voldoende als één van de betrokken spelers de benodigde rang heeft.

/peek x
Hiermee is het mogelijk om bij andere spelers in de kaarten mee te kijken (x geeft de postie aan de speltafel aan van de speler).
/allowpeek yes|no
Staat het al dan niet toe een toeschouwer bij je in de kaarten mee te laten kijken.

Handwerksmeister (Handwerksman/Handwerksvrouw) / Vikar (Vicaris/Vicares) (W/K 7)

/emotion EMOTIE
Zet je gevoelstoestand EMOTIE voor je naam of een ander bijvoeglijk naamwoord.
Bijv. Attenpeter typt /emotion vrolijke; dan is hij zichtbaar als vrolijke Attenpeter.
/add channelfav KANAALNAAM
Hiermee kun je je favoriete kanaal in de Kanaal tool bovenin zetten.
/delete channelfav KANAALNAAM
Hiermee kun je één van je favoriete kanalen weer in de totale alfabetische lijst terugzetten.

Kaufmann (Koopman/Koopvrouw) / Pfarrer (Minister) (W/K 8)

/puppet SimplePuppet PUPPETNAAM of /puppet SP PUPPETNAAM
Start een SimplePuppet genaamd 'Puppetnaam'. Via de puppet je anderen spreken en horen.
/.PUPPETNAAM /COMMANDO
De puppet voert het betreffende commando uit.
Bijv. /.Testpuppet /who (laat de puppet genaamd Testpuppet het commando '/who' uitvoeren in de ruimte waar deze zich bevindt.
/.PUPPETNAAM TEKST
Bijv. /.Testpuppet hallo (laat de puppet 'hallo' zeggen in de ruimte waar deze zich bevindt.
/own PUPPETNAAM
Hiermee neem je een puppet zonder eigenaar over.
/unown PUPPETNAAM
De puppet wordt (weer) vrij gelaten.
/kick PUPPETNAAM
Gooit de puppet uit de wereld.
Let hierbij op de correcte manier van omgaan met commando's.

Zunftmeister (Handelaar/Handelaarster) / Dekan (Deken) (W/K 9)

/puppet CommandPuppet PUPPETNAAM URL of /puppet CP PUPPETNAAM URL
Startet eine CommandPuppet mit dem Quellcode der URL. Mehr über die Bedienung von CommandPuppets kann man hier nachlesen.

Patrizier (Patriciër) / Prior (Prior/Priorin) (W/K 10)

/summon NAAM
De gebruiker NAAM wordt naar de kamer geteleporteerd waar jij bent. De gebruiker moet wel een lagere rang hebben dan jezelf.
Let hierbij op de correcte manier van omgaan met commando's.
/gsummon NAAM
De gebruiker NAAM wordt naar de speltafel geteleporteerd waar jij bent. De gebruiker moet wel een lagere rang hebben dan jezelf.
Let ook hierbij op de correcte manier van omgaan met commando's.

Ritter/Lady (Jonkheer/Jonkvrouw) / Abt (Abt/Abdis)(W/K 11)

/beam NAAM KAMERNR
De gebruiker NAAM wordt naar kamer met nummer KAMERNR geteleporteerd. De gebruiker moet wel een lagere rang hebben dan jezelf.
Let hierbij op de correcte manier van omgaan met commando's.

Freiherr (Landvoogd/Landvoogdes) / Propst (Proost) (W/K 12)

Met deze rang heb je recht op een stukje grond als je inwoner van een stad anders dan ARMfeld bent.

/estate NAAM
Verander de naam van je tuin in NAAM.
/changeresiname NAAM
Verander de naam van je huis in NAAM. Je kunt de variabelen "%haus", "%name" en "%titel" gebruiken om respectievelijk het type huis (Residenz, Palast, etc), je gebruikersnaam en je rangnaam automatisch in de kamernaam te laten invullen.

Een uitgebreidere beschrijving voor dit commando kun je vinden onder de Stedencommando's.

Graf (Graaf/Gravin) / Weihbischof (Wijbisschop) (W/K 13)

antiping
Je kan vanaf nu een 'antiping'-lijst maken. Zie verder bij de lijsten.
/kick NAAM
Gooit speler NAAM uit de wereld. Vanwege veel misbruik van dit commando zijn er extra beperkingen ingesteld voor het gebruik ervan. De precieze regels hiervoor vind je op deze pagina.
Let ook hierbij op de correcte manier van omgaan met commando's.

Fürst (Vorst/Vorstin) / Prälat (Prelaat) (W/K 14)

//TEKST
De TEKST wordt zonder je gebruikersnaam ervoor getoond (alleen in het hoofdscherm mogelijk).
Let hierbij op de correcte manier van omgaan met commando's.

Großfürst (Grootvorst/Grootvorstin) / Bischof (Bisschop) (W/K 15)

antiwatch
Je kan vanaf nu een 'antiwatch'-lijst maken. Zie verder bij de lijsten.
/changegame SPEL
Met deze rang kan je een spel in je huis nemen. Met dit commando geef je aan welk SPEL er gespeeld kan gaan worden! Om het commando uit te voeren moet je je in je woning bevinden. Een omzetting naar een ander spel kost je 5% vermogensbelasting (puntenvermindering). De spelling van de naam van het spel kun je het beste overnemen uit de Spelpartners tool.
/alive NAAM
Dit commando meet de verbindingssnelheid tussen de server en NAAM. Dit is ook wel bekend als een "echte" ping. Mit dit commando kan je bijvoorbeeld testen of de computer van een medespeler die niet meer reageert nog wel online is.

Herzog (Hertog/Hertogin) / Legat (Legaat) (W/K 16)

/yell 1|2|...|7 TEKST
Je buldert een TEKST door de hele wereld met volume 1-7. Meer informatie vind je hier.

Kurfürst (Keurvorst/Keurvorstin) / Erzbischof (Aartsbisschop) (W/K 17)

antitell
Je kan vanaf nu een 'antitell'-lijst maken. Zie verder bij de lijsten.

Prinz (Prins/Prinses) / Nuntius (Nuntius) (W/K 18)

/whois NAAM
Geeft van gebruiker NAAM de huidige naam (zie commando /name) en de originele naam weer.

Kronprinz (Kroonprins/Kroonprinses) / Kardinal (Kardinaal) (W/K 19)

Voor deze rang is op het ogenblik nog geen specifiek commando beschikbaar. Voorstellen kan je posten in het Feature Request Forum. Alvast bedankt!

König (Koning/Koningin) / Kardinalpräfekt (Kardinaal-staatssecretaris) (W/K 20)

Voor deze rang is op het ogenblik nog geen specifiek commando beschikbaar. Voorstellen kan je posten in het Feature Request Forum. Alvast bedankt!

Kaiser (Keizer/Keizerin) / Papst (Paus) (W/K 21)

Voor deze rang is op het ogenblik nog geen specifiek commando beschikbaar. Voorstellen kan je posten in het Feature Request Forum. Alvast bedankt!